Նելլի Սարգսի Խանոյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ-ից դասախոս
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1999 - 2005 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2004 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (ազատ)

Նելլի Սարգսի Խանոյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Գերմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գաբիրելյան Յու., Խանոյան Ն.

Grundzüge der deutschen Sprachgeschichte (Գերմաներենի պատմության հիմնահարցեր) | Ուս. ձեռնարկ, հեղինակային հրատ., 2018թ․, 128 էջ
 

Հոդված/Article

Նելլի Խանոյան

Գերմաներենում միջին դաշտի շարադասության ուսուցման մեթոդական առանձնահատկությունները | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3(21), 127-134 էջ, Հայաստան |