Նելլի Հարությունի Թիրաբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
«Ստեփան Զորյանի գրական հայացքները», 1990, ԵՊՀ, բ.գ.թ., դոցենտ, գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1971 թ. բանասիր. ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոն,
1991 թ. հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից հայոց լեզու» (խոսքի մշակույթի հիմունքներ) - բակալավրատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամ. հայոց լեզու, գեղարվեստական երկի խոսքարվեստ, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Նելլի Հարությունի Թիրաբյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Թիրաբյան

Ստեփան Զորյանի գրական հայացքները | Երևանի համալսարանի հրատ., 2001, 162 էջ
 

Հոդված/Article

Ն. Թիրաբյան

Էպոսի «Սասունցի Դավիթ» ճյուղի երկու գրական մշակում. Թումանյան, Չարենց | «Պատմություն և քաղաքականություն», 2021, թիվ 3 (14), էջ 53-65

Նելլի Թիրաբյան

Նորակազմությունները Հովհ. Շիրազի «Թոնդրակեցիները» պոեմում | Հայագիտական հանդես, 2016, 2 (32), 123-132 էջ |

Նելլի Հ. Թիրաբեան

Էպոսի «Սասունցի Դաւիթ» ճիւղի երկու գրական մշակումներու բառապաշարի իւրայատկութիւնները | Կամար, Պէյրութ, 2016թ․, թիվ 25, 77-84 էջ, Լիբանան |

Նելլի Թիրաբյան

Փոխառությունները և օտարաբանությունները արդի մամուլում | Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, 2016թ․, 63-74 էջ, Հայաստան |

Ն. Հ. Թիրաբյան

Հովհաննես Շիրազի «Աստծո գլուխգործոցը» պոեմի պատկերային համակարգը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 172-177 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը