Նելլի Գեվորգի Ժամկոչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009 – 2013 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2014– 2016 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2021թ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2014-2015թթ "Ադամյան" մասնավոր դպրոցում և "Ակադեմիական" ավագ դպրոցում Հայ եկեղեցու պատմության ուսուցչուհի
2015թթ-ից մինչ այսօր ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի, Աստվածաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայագիտություն, աստվածաբանություն, հայ եկեղեցու պատմություն

nelli.zhamkochyan@ysu.am

Նելլի Գեվորգի Ժամկոչյան

Ավագ լաբորանտ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Աստվածաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ն.Գ. Ժամկոչյան

Ավետարանական առակների աստվածաբանական նշանակությունը | Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես ,ԹԻՎ 4(15), Երևան 2021, էջ 86-93

Ն.Գ. Ժամկոչյան

Մի դրվագ Լեվոն Մեծագործի և Ներսես Լամբրոնացու հարաբերությունների պատմությունից | Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու (Զ), ԵՊՀ հրատ. 2021, էջ 87-93

Ն. Գ. Ժամկոչյան

էջմիածնի V դարի միանավ եկեղեցու շուրջ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք 2016, ԵՊՀ հրատ., էջ 134-145