Նոննա Նիկոլայի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2006-2008 ՀՊԱՀ ասպիրանտուրա, թեկնածուական թեզի պաշտպանություն <Որակի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտում>> թեմայով
2005-2007 Ֆինանսական ակադեմիա, մագիստրոսի գիտական աստիճան <<Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ>> մասնագիտությամբ
2001-2003 Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան, տնտեսագիտության բակալավրի աստիճան
1993-1997 Արտաքին տնտեսական կապերի և կառավարման ինստիտուտ, բակալավրի աստիճան <<Միջազգային իրավունք>> մասնագիտությամբ
1983-1993 Երևանի թիվ 38 Բելինսկու անվ. ռուսական միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ
2011 առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, կառավարման և գործարարության ամբիոն, դոցենտ
2008-2010 Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան, դոցենտ - դասավանդում, -համալսարանում մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի վերահսկում
2000-2008 Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան, ուսումնական մասի պետ -ուսումնական պլանների կազմում,
-կրթական ծրագրերի իրականացման կառավարում
1998-2000 Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան, <<Ֆեմիդա>> շաբաթաթերթի խմբագիր

Հետազոտության և դասավանդման ոլորտ
Ձեռնարկատիրություն
Բիզնեսի պլանավորում և կազմակերպում Նորարարությունների կառավարում
Ծառայությունների ոլորտի կառավարում

Վերապատրաստումներ
2013 Դասավանդման ուսումնառության և գնահատման ժամանակակից մեթոդներ
2014 Լսարանային ցուցադրություն
2014 Անգլերենը ակադեմիական միջավայրում B2 մակարդակ, iTEP, Certificate of Proficiency
2017 Statistical Analysis and IBM SPSS Statistics TօT (Certificate)
2018 <<Ինչպես կառուցել ՄՈՒԴԼ դասընթաց>> վերապատրաստման ծրագիր,
2022 High-Performance Incubation program ToT, 100 ժամ, Բիզնես Ինկուբատորի քոուչի սերտիֆիկատ

Էլ-փոստ
nonnakhachatryan@ysu.am

Նոննա Նիկոլայի Խաչատրյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման և գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Նոննա Խաչատրյան, A. Mkhitaryan

Effective Management of Doctoral Studies | Manual, LAMBERT Academic Publishing, 2019, 100 pages, International Book Market Service LTD

Ն. Խաչատրյան, Ա. Ճուղուրյան

Հանրամատչելի տնտեսագիտություն | Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2017թ․, 100 էջ

Khachatryan Nonna, Hamed Mirzaei

Taxation: Comparative Interpretation Between US and Armenia | "Arsen Jhamharyan" publishing house. 2016, 98 p. |

Ն. Ն. Խաչատրյան, Հ. Ա. Խալաթյան

Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարում | «Արսեն Ժամհարյան» տպարան: 2016թ․, 84 էջ

Հարություն Մարզպանյան, Ռուբեն Մարկոսյան, Նոննա Խաչատրյան

Միգրացիայի ռիսկերը և մարդկային կապիտալի վերարտադրությունը | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 140 էջ |
 

Հոդված/Article

Նոննա Խաչատրյան

Համալսարանական բիզնես ինկուբատորների արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 22-31 |

Նոննա Խաչատրյան

Հեռավար կրթության կազմակերպման մեթոդաբանական խնդիրները բուհերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 47-56 |

Նոննա Խաչատրյան, Արմեն Ճուղուրյան

Աշխարհավարակի Սոցիալ - Տնտեսական Սանիտարիան | Պատմություն և Քաղաքականություն, 2020, 2(7), 158-162 էջ

Nonna Khachatryan, Hrachya Sargsyan

National Value System Impact On The Economy Of Armenia | Wisdom, 2020, 1(14), 105-111 էջ

Nonna Khachatryan, Siranush Poghosyan

Issues Of Economic Ecosystems Development In Armenia | Ֆինանսներ Եվ Հաշվապահական Հաշվառում, 2020, 1(5), 59-71 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   11  |  Տեսնել բոլորը