Նվարդ Հովհաննեսի Տեր-Մինասյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2017 թ.-ից առ այսօր՝ ասպիրանտուրա – Լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի բաժին, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, այժմ ՝ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2014- 2016 թթ. մագիստրատուրա՝ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ – Անգլիական բանասիրության բաժին, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ (գերազանցության դիպլոմ)
2010 - 2014 թթ. բակալավրիատ՝ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ – Անգլիական բանասիրության բաժին, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ (գերազանցության դիպլոմ)

Մասնագիտական գործունեություն
2018 թ.-ից առ այսօր – դասախոս / միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2015-2018 թթ. – ավագ լաբորանտ / միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Ակադեմիական դասընթացներ
Գրավոր խոսքի հմտություններ, բանավոր խոսքի հմտություններ, միջմշակութային հաղորդակցության
հմտություններ

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Լեզվամշակութաբանություն, հանրալեզվաբանություն, ճանաչողական լեզվաբանություն, իմաստաբանություն, ոճագիտություն, անգլերեն լեզվի դասավանդման մեթոդաբանություն

Միջազգային կոնֆերանսներ և սեմինարներ
ՀՀ (2015 թ., 2016 թ., 2017թ.)

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն

Նվարդ Հովհաննեսի Տեր-Մինասյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն