Նվարդ Խաչատուրի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002-2005 - ասպիրանտ, ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոն
2000-2002 - մագիստրանտ, ԵՊՀ բանսիրության ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոն
1996-2000 - բակալավր, ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզու և գրականություն

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Հայոց իրապատում հեքիաթի ժանրային - տիպաբանական համակարգը», 2006 թ., ՀՀ ԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2017 սեպտեմբերից մինչ օրս- Ակադ. Հր. Թամրազյանի հայ գրականության պատմության ամբիոնի դոցենտ
2006-2017 - ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի ասիստենտ,
2006-մինչ օրս համատեղությամբ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Բանահյուսության տեսության և պատմության բաժնի գիտաշխատող, 2021-ից՝ ավագ գիտաշխատող
2005-2006թթ - ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Բանահյուսության տեքստաբանության բաժնի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Հայ գրականություն
Դիցաբանությունը մատենագիտության մեջ
«Սասնա ծռեր» էպոսը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ժողովրդական վիպական և քնարական բանահյուսություն
Գրականություն և բանահյուսություն առնչություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2013-2015, ղեկավար, «Արդի հայ հեքիաթի հիմնախնդիրները», Գիտ. պետ. կոմիտե – ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական կենտրոն:
2018-2020, մասնակից, «Հայ-իրանական Ռուստամ Զալ վեպը և հայկական վիպական ավանդույթը», Գիտ. պետ. կոմիտե, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Մասնագիտական անդամակցություն
«Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդեսի խմբագրակազմի անդամ

Պարգևներ
«Երիտասարդ գիտնականների մրցանակաբաշխություն 2013» մրցույթում «Լեզվաբանություն և գրականություն» բնագավառում Հ.Աճառյանի անվան երկրորդ կարգի մրցանակ:

Լեզուներ
Հայերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ)

Նվարդ Խաչատուրի Վարդանյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն.Վարդանյան, Հ.Համբարձումյան, Տ.Դալալյան, Ա.Պողոսյան

Ռուստամ Զալ. հայ-իրանական դյուցազնավեպ: Պատումների ժողովածու | Եր., 2021, 372 էջ

Ն. Վարդանյան, Ս. Հարությունյան, Հ. Համբարձումյան, Տ. Դալալյան, Ա. Պողոսյան

Ռոստամ Զալ. հայ-իրանական դյուցազնավեպ | ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2021, 372 էջ, Հայաստան

Վարդանյան Նվարդ

Բանահյուսական ժամանակակից գրառումներ Զանգակատուն գյուղից | «Վայոց-Ձոր: Պատմամշակութային ժառանգության դրվագներ», Հավաքական մենագրություն խմբագրությամբ Տորք Դալալյանի, Եր., 2020, էջ 155-161

Նվարդ Վարդանյան, Ալվարդ Սեմիրջյան-Բեքմեզյան, Նարինե Վարդանյան

Հայ ժողովրդական և գրական հեքիաթի արդի հիմնախնդիրները, Current Issues of Armenian Folk and Literary Fairy Tale | ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն: 2015թ․, 288 էջ |

Նվարդ Վարդանյան

Հայոց իրապատում հեքիաթը, ժանրային-տիպաբանական քննություն | Եր., 2009, 164 էջ
 

Հոդված/Article

Նվարդ Վարդանյան

Այգու խորհրդաբանությունը հայ ժողովրդական հեքիաթներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp1, էջ 13-22 |

Վարդանյան Նվարդ

Այգու այլաբանությունը սիրերգ-հարսներգերում | «Էջմիածին», 2021, Ե., էջ 65-77

Նվարդ Վարդանյան

Հայ ժողովրդական երգերի՝ Ղևոնդ Ալիշանի հրատարակությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 77-86 |

Ն. Վարդանյան, Տ. Դալալյան

Բանագիտության պատմությունից դեպի բանահավաքչություն. Սվետլանա Վարդանյան (1940-2020) | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2021, թիվ 1 (661), էջ 291-304

Варданян Нвард

Символическое значение яблока в армянском фольклоре: в сказках и свадебных песнях | Contemporary Issues of Literary Studies XIV, The Silk Road Countries` Folklore, Proceedings of International Symposium, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 2020, p. 138-146.
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ն. Վարդանյան

Գ. Սրվանձտյանցը որպես հարսանեկան երգերի գրառող | Գարեգին Սրվանձտյանց-180, 29-30.04.2021, էջ 39-40, Հայաստան

N. Vardanyan

The Symbolic Meaning of the Apple in Armenian Folklore-in Fairy Tales and Wedding Songs | XIV International Symposium The Silk Road Countries` Folklore (Dedicated to the Memory of Gogla - Giorgi Leonidze), Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 23- 25.09.2020, p. 268, Georgia

Ն. Վարդանյան

Խնձորը հեքիաթային հարսանիքում, Կերանք խմեցինք, զխերն հիշեցինք | հացի խնդիրը բանահյուսական և հեղինակային հեքիաթում 11-րդ hեքիաթագիտական գիտաժողով, 26-27.12.2020, էջ 25-26, Հայաստան

Նվարդ Վարդանյան

Այգու իմաստաբանությունը հարսանեկան երգերի համապատկերում | Արամ Ղանալանյանի ծննդյան 110-ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2019թ․, էջ 29-30 |

Նվարդ Վարդանյան

Քնի գործառույթը հեքիաթի կառուցվածքային շղթայում | Քունը և երազը հեքիաթում, 2015, 20-21 էջ |