Նվարդ Վարդգեսի Երնջակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971-1974 – ասպիրանտուրա, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտական թեմա - «Երկնային լուսատուների պաշտամունքը հայկական ավանդական հավատալիքներում»
1966-1971 – ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի ամբիոն
1957-1966 Կրուպսկայայի անվան միջնակարգ դպրոց (այժմ Ն. Աղբալյան)

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2013 – դոցենտ
2011 – Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ «Ազգային ինքնության դրսևորումները բրիտանական լեզվամշակույթում»

Մասնագիտական և գիտակրթական գործունեություն
2021 մայիս – ԵՊՀ ԻՄ, առցանց դասախոսությունների շարք, ԵՊՀ ԻՄ օտար լեզուների ամբիոն. «Ինքնության դրսևորումները պատմալեզվամշակութային և գրական համատեքստերում»
2013-մինչ այժմ – ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2000-2013 – ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1991-2000 – ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1974-1991 – ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս
1974-1991 – ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող
2011-2016 - Ռոմանագերմանական ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2004-մինչ այժմ – Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ/AASE/
2000-2006 – Անգլերեն խոսողների միության հայկական մասնաճյուղի անդամ/ ESU (2002, գործուղում Օքսֆորդ-միջազգային մշակութաբանական սեմինարների մասնակցություն)
1991-մինչ այժմ – Անգլերեն ուսուցանողների հայկական ասոցիացիայի անդամ AELTA/,
2003-2004 փոխնախագահ /AELTA/
2006, 2007, 2011, 2019 – անգլերենի առարկայական hանրապետական հանձնաժողովի նախագահ /գրավոր, բանավոր
2006, 2007, 2008 – հեռակա ուսուցման ընդունելության անգլերեն լեզվի առարկայական հանձնաժողովի նախագահ
2010-2015 – նախապատրաստական և օտարերկրյա ուսանողների ուսուցման ֆակուլտետի ավարտական քննությունների նախագահ
2007-2017 – մինչհամալսարանական կրթության վարչության փորձագետ,
1996, 1997, 1998 – ամերիկյան խորհուրդների կողմից իրականացվող ուսուցիչների գերազանցության մրցութային հանձնաժողովի (գրավոր և բանավոր) հարցազրույցների նախագահ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ
Էթնոլեզվաբանություն, բրիտանական և ամերիկյան ուսումնասիրություններ, ինքնություն, մշակութային և լեզվաբանական մարդաբանություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն, Իսպանիայի Թագավորություն, Հունաստանի Հանրապետություն, Վրաստանի Հանրապետություն

Դասավանդվող առարկաներ
Ընդհանուր և գիտական անգլերեն, ազգային ինքնություն. հայ-բրիտանական և հայ-ամերիկյան զուգահեռներ, սոցիալ-մշակութային մարդաբանություն, երկրագիտություն. Միացյալ Թագավորություն և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

Պարգևներ
2015 – ԵՊՀ արծաթե հուշամեդալ
2019 – ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (խոսակցական)

Էլփոստ
nvard.yernjakyan@ysu.am

Նվարդ Վարդգեսի Երնջակյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Nvard Yernjakya, Hasmik Mkrtchyan, Sona Gulyan

The World of the English Language | Դասագիրք: Լուսակն: 2017թ․, 120 էջ
 

Հոդված/Article

Նվարդ Երնջակյան

Ազգային ինքնության դրսևորումները հայկական և բրիտանական գեղարվեստական երկերում | Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները, Հայագիտական միջազգային 2-րդ համաժողով, Երևան, Էջ 485-487

Նվարդ Երնջակյան

Օտարերկրացի ուսանողների ինքնության խնդիրները նոր լեզվամշակութային միջավայրում | Օտարերկրացիների ուսուցումը Հայաստանում. Հիմնախնդիրներ և նյութեր, Միջազգային 2-րդ կրթական գիտաժողով, ԵՊՀ հրտ., Էջ 61-66

Նվարդ Երնջակյան

Դիտարկումներ երկրագիտության առարկային դասավանդման խնդիրների շարք | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, «Ասողիկ», ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան Էջ 207-219

Նվարդ Երնջակյան

Կրիկետի լեզվամշակութային դրսևորումները տարբեր խոսույթներում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում Երևան, «Լուսակն» հրատ, Էջ 182-192

Նվարդ Երնջակյան, Հասմիկ Մկրտչյան

Ուտեստի գեղարվեստական նկարագրությունները լեզվամշակութային համատեքստում | Համատեքստը -2012, Երևան 2012, ԵՊՀ հրատ. Էջ 131-140
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Նվարդ Երնջակյան

Հայկական Ուտեստի դիսկուրսի էթնոլեզվաբանական ուսումնասիրություն (An Ethnolinguistic Study of Armenian Food Discourse) | Հեքիաթագիտական 11-րդ գիտաժողով, Հովհ. Թումանյանի թանգարան 18-21 դեկտեմբեր, 2020

Նվարդ Երնջակյան

Անգլերենի դիսկուրսը հայկական միջավայրում (էթնոլեզվաբանական վերլուծություն) | Ռոմանագերմ. բանասիր. և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները, գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմ. ֆակուլտետի հիմնադրման 15-ամյակին , Երևան, 26-27 հոկտեմբերի Էջ 20

Nvard Ernjakyan

Exploring English Ethnocuitural Discourse in the Context of Area Studies Class | Ռոմանագերմ. Բանասիր. և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, I-ին միջազգային գիտաժողով (թեզիսներ), հոկտեմբեր 31-2նոյեմբեր, Երևան Էջ 28

Նվարդ Երնջակյան

Երկրագիտության առարկայի առանձնահատկությունները իբրև ESP –ի փորձ անգլերեն լեզվի ուսուցման համակարգում | Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար (թեզիսներ), Երևան, Երևանի համալս. հրատ. Էջ 212

Նվարդ Երնջակյան

Արևը հայկական ավանդական պատկերացումներում | Հայ ժողովրդական մշակույթի հետազոտման հարցեր, էթնիկ ավանդույթը և մշակութային փոխառնչությունները երիտասարդ գիտնականների VI կոնֆերանս, Երևան Էջ 31-32