Օվսաննա Լևոնի Նահապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության , հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, փիլիսոփայության բաժին
2008 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ
2007 թ. ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Զարգացման տեսություն, Տրամաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական փիլիսոփայություն, Իրավունքի փիլիսոփայություն, Տրամաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

onahapetyan@ysu.am

Օվսաննա Լևոնի Նահապետյան

Ասիստենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Օվսաննա Նահապետյան

Անդեմության սոցիոմշակութային դիմանկարը. «զորանոցի մարդը» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 16-25 |

Օվսաննա Նահապետյան

«Ավելորդ մարդու» սոցիոմշակութային դիմանկարը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 40-50 |

Օվսաննա Նահապետյան

Հասարակական կարծիքի գործառնական առանձնահատկությունները հետարդիականության համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 52-62 |