Փառանձեմ Սարգսի Նիկողոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1992-1997թ.թ. - ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, Սոցիոլոգիայի բաժին:
2007թ. - Դասախոսների մանկավարժա-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց /ԵՊՀ-ն ՀՀ ԿԳՆ հետ համատեղ/:
2015թ. -Դասախոսների մանկավարժա-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց /ԵՊՀ/:
2008-2009թ.թ. –ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի գիտական աստիճանի հայցորդ:

Աշխատանքային փորձ
1997թ.սկսած մինչ օրս -ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս:
2000թ.- սոցիոլոգ ՀՀ Լոռու հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում /պայմանագրային աշխատանք/:
2000թ.-սոցիոլոգ Բժիշկներ առանց սահմանների /Բելգիա/ հասարակական կազմակերպությունում /պայմանագրային աշխատանք/:
1998-1999թ.թ.-սոցիալական աշխատող Բժիշկներ առանց սահմանների /Ֆրանսիա/ հասարակական կազմակերպությունում /պայմանագրային աշխատանք/:
1999թ.- կրթության հարցերով մասնագետ ՀՀ ԿԳՆ Կրթական բարեփոխումների կենտրոնում /պայմանագրային աշխատանք/:
1998-1999թ.թ.–ուսուցչուհի Երևանի Քվանտ վարժարանում:
1997թ.- հեռուստասյուժեների հեղինակ-լրագրող Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Հասարակայնության հետ կապերի բաժնում:

Մասնակցությունը գիտաժողովներին, սեմինարներին
2006թ. 14 նոյեմբեր, ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեկան գիտաժողով, զեկույցի թեման` Հ.Սփենսերի սոցիոլոգիական գաղափարների անդրադարձը հայ գիտական մտքի շրջանակում:
2016թ. 27 ապրիլ, Հայ-ռուսական գիտական համաժողով` Սոցիոլոգիայի տեսական նախադրյալները և կիրառական հնարավորությունները խորագրի տակ: Զեկույցի թեման` ՙՌուսաստանյան սոցիոլոգիայի ձևավորման և զարգացման սոցիալ-պատմական նախադրյալները՚ (ռուսերեն):

Կարդացած և կարդացվող դասընթացները
Հայ սոցիոլոգիական մտքի պատմություն,
Հայ սոցիոլոգիայի քրեստոմատիա,
19-րդ դարի արևմտյան սոցիոլոգիայի քրեստոմատիա,
ԶԼՄ սոցիոլոգիա,
Արվեստների սոցիոլոգիա,
Խոսքի և շփվելու մշակույթ,
Սոցիալական մարդաբանություն,
Սոցիալական էկոլոգիա,
Սոցիալական աշխատանքը թերմինալ հիվանդների հետ,
Մշակույթ և քաղաքակրթություն,
Հասարակություն և հաղորդակցություն,
Ցեղասպանության սոցիոլոգիա:

Լեզուների իմացությունը
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ)

nikoghosyan@ysu.am

Փառանձեմ Սարգսի Նիկողոսյան

Դասախոս | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն