Փայլակ Աշոտի Ենգոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2013 – 2017 թթ. ՀՌՀ, Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ, քաղաքագիտության բաժին (բակալավր)
2017 – 2019 թթ. ՀՌՀ, Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ, քաղաքագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2019 – 2022 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն (մագիստրատուրա)
2019 – մինչև այժմ ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն (ասպիրանտուրա)
Ատենախոսության թեմա` «Փափուկ ուժի» գործոնը Չինաստանի արտաքին քաղաքանության հայեցակարգում»:

Գիտական աստիճան
2022թ. - թեկնածուական ատենախոսություն ««Փափուկ ուժի» գործոնը Չինաստանի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգում» թեմայով, քաղաքական գիտությունների թեկնածու է

Աշխատանքային փորձ
2020 – մինչև այժմ թթ. ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ, Փափուկ ուժի քաղաքականություն, Եվրասիական հաղորդակցական համակարգեր, Պատերազմի էթիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փափուկ ուժի քաղաքականություն, հանրային դիվանագիտություն

Գիտաժողովի մասնակցություն
«Ժամանակակից հասարակության զարգացման արդի հիմնախնդիրները (ԱՊՀ կազմավորման 25-ամյակին)» ուսանողական գիտաժողով; 07.04.2016; հեռուստակամուրջ Երևան – Եկատերինբուրգ։
«Միջազգային ինտեգրման նոր ձևերը հետխորհրդային տարածքում» ուսանողական գիտագործնական կոնֆերանս; 13.04.2017; հեռուստակամուրջ Երևան – Եկատերինբուրգ։
«Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրները գլոբալիզացիայի և ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում» միջազգային գիտաժողովի երիտասարդական սեկցիա; 2017 թ. նոյեմբերի 3-4; Ռուս - Հայկական (Սլավոնական) համալսարան:
«Չինաստան և Հայաստան. կառավարում և բարձրորակ համագործակցություն «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախաձեռնության շրջանակում» առցանց գիտաժողով; 01.12.2022; հեռուստակամուրջ Երևան – Պեկին:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, չինարեն

Էլ.փոստ
paylak.yengoyan@ysu.am

Փայլակ Աշոտի Ենգոյան

Դասախոս | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Փայլակ Ենգոյան

“Ազգայնականություն” եզրույթի բնորոշման բազմազանությունը ժամանակակից քաղաքական գիտության մեջ | Պատմություն և մշակույթ; Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու); ԵՊՀ հրատարակչություն. 2018, էջ 317-327 |
 

Հոդված/Article

Փայլակ Ենգոյան

Հայաստանի «փափուկ ուժի» քաղաքականության մշակութային-քաղաքակրթական ակունքները | Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 34-45

Փայլակ Ենգոյան

«Փափուկ ուժի» չինական հայեցակարգի էությունը | Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, Երևան, 2021, 12 (1 (34), Էջ 73-84 |

Փայլակ Ենգոյան

Չինական «փափուկ ուժի» մշակութային և արժեքային հիմքերը | Պատմություն և քաղաքականություն (Գիտական հանդես), «Զորավար Սեպուհ» պատմաքաղաքական վերլուծական կենտրոն, Երևան, 2021. № 2 (13), Էջ 128-140

П. Енгоян

Формирование современной внешнеполитической концепции КНР | Вестник РАУ (Гуманитарные и общественные науки), Ереван, 2020. № 2, Էջ 21-35 |

Փայլակ Ենգոյան

«Փափուկ ուժի» ժամանակակից հայեցակարգի ձևավորումը | Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, Երևան, 2020. № 2 (32), Էջ 61-74 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը