Սերգեյ Սևանի Քոչարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրիատ
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլետի մագիստրատուրա
2003 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Իրավաբանական իրավահասկացողությունը և օրինակաթյան հիմնախնդիրները»

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. իրավաբանակա գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
2011 թ. ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն, Պետության և իրավունքի տեսություն, Իրավունքի հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նորմատիվ ակտերի համակարգում, իրավունքի մեկնաբանում

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Սերգեյ Սևանի Քոչարյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս.Ս. Քոչարյան

Իրավաբանական իրավահասկացողությունը և օրինականության հիմնախնդիրները | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 160 էջ |
 

Հոդված/Article

Sergey Kocharyan

Principle of Legal Legitimacy in the Phase System of Legal Regulation Mechanism | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.34-40 |

Ս.Ս. Քոչարյան

Իրավաբանական տեխնիկայի կառուցվածքի հիմնախնդիրները | ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին, Եր. 2013, ԵՊՀ հրատ., 214-224 էջեր

Ս.Ս. Քոչարյան

Իրավաբանական տեխնիկայի և օրենսդրական տեխնիկայի հարաբերակցությունը | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, 369-376 էջեր

Ս.Ս. Քոչարյան

Օրինականությունը և դրա ապահովման միջոցները պետական ապարատի գործունեության մեջ | Դատական իշխանություն, Երևան, 2010, 4/129, 12-18 էջեր

Սերգեյ Սևանի Քոչարյան

Քաղաքացիների իրավական դաստիարակության բարելավումը որպես օրինականության ամրապնդման կարևորագույն պայման | Դատական իշխանություն, № 3 (116), 2009, էջ 4-11
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը