Ռիմա Սերժիկի Համբարձումյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ, բանաս. ֆակուլտետ, բակալավր
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ, բանաս. ֆակուլտետ, մագիստրոս

Գիտական աստիճան
Հայցորդ
Թեմա` «Բայակազմական կաղապարները արևելահայերենում և արևմտահայերենում»

Աշխատանքային փորձ
2003 թ. հոկտ. մինչ այժմ` ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու - բակալավրիատ
Ժամանակակից հայոց լեզու և գրականություն - բակալավրիատ
Արևմտահայերեն - բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ոճաբանություն, թարգմանության տեսություն, ռուսաց լեզու և գրականություն, իսպաներեն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն

Ռիմա Սերժիկի Համբարձումյան

Դասախոս | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ռ. Ս. Համբարձումյան

«Շահան Շահնուրի «Պճեղ մը անուշ սիրտ» պատմվածքի պատկերավորման համակարգը» | Երևան, 2010

Ռ. Ս. Համբարձումյան

«Հարադրավոր բայերը արևելահայերենում և արևմտահայերենում» | Մխիթար Գոշ, Վանաձոր, 2010

Ռ. Ս. Համբարձումյան

«Անանցողական բայերը արևելահայերենում և արևմտահայերենում» | Հայագիտական հանդես, Երևան, 2009, թիվ 1

Ռ. Ս. Համբարձումյան

«Անցողական բայերը արևելահայերենում և արևմտահայերենում» | Կանթեղ, Երևան, 2009, թիվ 2

Ռ. Ս. Համբարձումյան

Transit verbs in western-eastern armenian languages | Կանթեղ, Երևան, 2009, թիվ 2