Ռոման Գագիկի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1993 - 2003 թթ. թիվ 161 միջնակարգ դպրոց
2001 - 2002 թթ. ՀՊՏՀ-ի վարժարան
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ Երկրաբանության ֆակուլտետ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ Աշխարհրագրության և Երկրաբանության վերանվանված ֆակուլտետ
2009 թ-ից Երկրաֆիզիկայի ամբիոնի ասպիրանտ

Աշխատանքային գործունեություն
2008 - 2013 թթ. RMMI-Armenia ընկերության երկրաբան, զբաղվել է մետաղական հանքավայրերի որոնողահետախուզական աշխատանքներով
2013 - 2016 թթ. երկրաֆիզիկա ամբիոնի լաբորանտ
2016 թ-ից ռեգիոնալ երկրաբանության, պետրոլոգիայի և օգտակար հանածոների ամբիոնի լաբորանտ
Ատենախոսության թեման նվիրված է սողանքային երևույթների ուսումնասիրություններին:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Երկրաֆիզիկա, էկզոգեն վտանգավոր երկրաբանական երևույթներ, երկրամիկրոբիոլոգիա, երկրաէկոլոգիա:

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Ռոման Գագիկի Խաչատրյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Երկրաֆիզիկայի, ճարտարագիտական երկրաբանության և ջրաերկրաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ռ. Խաչատրյան, Մ. Գրիգորյան, Թ. Գյումբալյան

Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սողանքային հիմնական դեֆորմացվող երկրաբանական մարմինները | «ԳԼԱՁՈՐ»-30 hոդվածների հոբելյանական ժողովածու, 2020, էջ 412-421

Ռ. Գ. Խաչատրյան , Մ. Ա. Գրիգորյան

Տարածության մեջ գրունտային ջրերի տեղադրումը և խորության պարբերական փոփոխության ազդեցությունը սողանքային լանջի կայունության վրա | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2016 #3, էջ 3-7 |

Ռոման Խաչատրյան

Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սողանքների առաջացման և զարգացման ինժեներաերկրաբանական պայմանների վերլուծություն | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 92-95 |

Ռ. Գ. Խաչատրյան, Մ. Ա. Գրիգորյան, Ռ. Ս. Մինասյան

ՀՀ Տարածքի սողանքների դասակարգման և շրջանացման հարցի վերաբերյալ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 39-43 |

Ռ. Գ. Խաչատրյան

Սողանք առաջացման կենսաքիմիական երևույթների գնահատումն երկրաֆիզիկական դաշտերի միջոցով (Ողջաբերդի սողանքի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #1, էջ 19-22 |