Ռուբեն Ալբերտի Գևորգյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 թ-ի Հուլիս Մակրոէկոնոմիկա և Էկոնոմետրիկա, Ամառային դպրոց, Բիշկեկ
1999, Հունիս
1995 - 1997 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի, Ֆիզ-մաթ գիտությունների թեկնածուի աստիճան
1994 թ-ի հունվար - մայիս Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարություն, Արժեթղթերի շուկայի ուսումնական դասընթացներ
Արժեթղթերի շուկայում աշխատելու իրավունք տվող 1-ին կարգի ատեստատ, Մոսկվա
1983 - 1990 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Տեսաբան ֆիզիկոսի դիպլոմ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ի մարտ Ամերիաբանկ Փայատիրական հիմնադրամների բաժնի պետ
2006 հունիս - 2007 սեպտեմբեր Կասկադ ինվեստմենտս ՓԲԸ, Փոխտնոօրեն
2002 թ-ի մայիս Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տնտեսագիտությունում մաթեմաթիկական մոդելների ամբիոն,
2004 նոյեմբեր - 2006 մայիս Կասկադ ինվեստմենտս ՓԲԸ, Ֆինանսական վերլուծաբան
2002 նոյեմբեր - 2004 հունիս IBM business consulting services, USAID-ի կողմից ֆինանսավորվող «ՀՀ Կապիտալ Շուկաների Զարգացման Ծրագրի» (2-րդ փուլ), ֆինանսական վերլուծաբան
2001 սեպտեմբեր - 2002 նոյեմբեր ՀՀ Արժեթղթերի Հանձնաժողով, Գլխավոր տնտեսագետ
1999 փետրվար - 2001 սեպտեմբեր Pricewaterhouse Coopers LLP-ի կողմից իրականացվող, USAID-ի կողմից ֆինանսավորվող «ՀՀ Կապիտալ Շուկաների Զարգացման Ծրագրի» ֆինանսական անալիտիկ
1998 մարտ - 1999 փետրվար Զարգացման հայկական բանկի դիլերային և բրոքերային գործառնությունների բաժնի ղեկավար
1997 մարտ - 1998 մարտ Հայաստանի Հանրապետության Սեփականաշնորհման և օտարերկրյա ներդրումների նախարարության միջազգային մրցույթների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետ
1995 - 1997 ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Ռադիոֆիզիկայի և Էլեկտրոնիկայի Ինստիտուտի գիտական աշխատող
1994 - 1995 թթ. «Ռուստրաստ» ինվեստիցիոն ընկերության ֆինանսական տնօրեն, Մոսկվա
1990 - 1994 թթ. ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Ռադիոֆիզիկայի և Էլեկտրոնիկայի Ինստիտուտի կրտսեր գիտական աշխատող

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
Տնտեսագիտական ուսուցման և հետազոտությունների կոնսորցիում(Մոսկվա), «Բաց թողնված տվյալների պրոբլեմը ՀՀ ՊԿՊ-ների եկամտաբերության կորի կառուցման օրինակով» հետազոտություն 2002թ.
Կրթության զարգացման ակադեմիա, Տնտեսագիտական Հետազոտությունների ծրագիր, «Կորպորատիվ կապիտալի կառուցվածքի ազդեցությունը Հայաստանի բաժնետիրական ընկերությունների գործունեության վրա» հետզոտություն, 2002թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 10) 54-49-83 / ներքին 1-26/, (+374 10) 54-59-66,(+374 10) 56-27-87

Ռուբեն Ալբերտի Գևորգյան

Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռ. Գևորգյան, Հ. Սարգսյան, Կ. Մինասյան, Ժ. Մխիթարյան, Հ. Զաքարյան

ՀՀ տնտեսության թվային փոխակերպումների ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ հրատ., 2020, 160 էջ, Հայաստան

Ռ.Ա.Գևորգյան, Հ.Ջ.Ղահրամանյան, Ժ.Ս.Մխիթարյան, Վ.Կ.Սարգսյան

ՀՀ ԿԲ անկախությունը սահմանադրականության համատեքստում | Էդիթ Պրինտ, 2019, 64 էջ

Սարգսյան Հ., Հարությունյան Գ., Գևորգյան Ռ.

Սահմանադրականություն. ինստիտուտների ընկալումը և երկրների բարեկեցությունը | Զանգակ, Երևան, 2018, 208 էջ

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Հարությունյան Գ. Գ., Սարգսյան Հ. Լ., Գևորգյան Ռ. Ա.

Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ | Զանգակ, 2017թ․, 139 էջ
 

Հոդված/Article

Ռուբեն Գևորգյան, Վարսենիկ Սարգսյան, Կարինե Ավետիսյան, Կարինե Մինասյան

Թվային փոխակերպումների զարգացման միտումները ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 92-101 |

R. Gevorgyan, G. Gevorgyan

The Impact of Behavioural Prerequisites And Institutions on the Welfare of Countries | Journal of Contemporary Issues in Business And Government, 2021, N 27 (2), p. 4886-4897

Ռուբեն Գևորգյան, Կարինե Մինասյան, Հրաչյա Զաքարյան

Թվայնացման գործընթացները և ֆինանսական կայունությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 35-51 |

Ռ. Գևորգյան, Մ. Ղազարյան

Քանակական մեթոդների կիրառությունը համատեղ տնտեսության մոդելներում | «Այլընտրանք», 2020, թիվ 3, էջ 12-21

Ռուբեն Գևորգյան, Գայանե Գևորգյան

Ինստիտուցիոնալ և արժեհամակարգային բարեփոխումները ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 49-56 |
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

R. A. Gevorgyan, N. D. Margaryan

Existence of maximum entropy problem solution in a general n-dimensional case | Emil Artin International Conference. 2018, 54-55 pp. |

Ա. Սարիբեկյան, Ռուբեն Գևորգյան

Մասնավոր փոխանցումներն անցումային երկրներում. օրինաչափությունները և հիմնախնդիրները | «Անցման սոցիալական և ժողովրդագրական գինը» միջազգային գիտաժողով, 2008 թ., 1 - 4 հոկտեմբեր, Աղվերան, զեկուցումների թեզիսներ, Երևան 2008, էջ 97 - 101