Ռուզաննա Թաթոսի Գարգալոյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2019 թ-ին Դոցենտի գիտական կոչման դիպլոմ
2008 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, ԵՊՀ
2005 - 2008 թթ. Հայցորդ, Արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոն, ԵՊՀ
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2006 թ-ից ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
1993 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Գործնական անգլերեն, գրավոր հաղորդակցություն, մշակութային ուսումնասիրություններ, արտասահմանյան գրականություն, դարձվածաբանություն, օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Դասավանդվող առարկաներ
Քաղաքական անգլերեն, գործարարական անգլերեն, ընդհանուր անգլերեն

Գիտաժողովների, Դասընթացների մասնակցություն
2020 թ. «Խնդիրների ստեղծարար լուծումներ (Creative Problem Solutions)», ԳՊՀ (GSU)
2020 թ. Գավառի պետական համալսարանի 23-րդ գիտաժողով՝ նվիրված Ղևոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյակին
2019 թ. Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի հիմնադրման 85-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով

Համակարգչային գիտելիքներ
Windows, MS office, Power Point

Օտար լեզուներ
Անգլերեն (գերազանց իմացությամբ), ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանի օգնությամբ)

Ռուզաննա Թաթոսի Գարգալոյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռուզաննա Գարգալոյան

Վիլյամ Գոլդինգի մարդկային աստվածները | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2008

Գ.Մանուկյան, Հ. Եդոյան, Ս.Սեֆերյան , Ռ.Գարգալոյան

Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն զրուցագիրք | Երևան, «Արեգ» հրատ., 2006

Ս. Սեֆերյան , Ա. Լազարյան , Լ. Հովհաննիսյան, Ս. Մկրտչյան , Ռ Գարգալոյան

«Իմաստախոս ժողովուրդը» Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն ասացվածքների և արտահայտությունների ուսումնական բառարան | Երևան, «Արեգ» հրատ., 2005

Ս. Սեֆերյան , Ա. Լազարյան , Մ. Սադյան, Ս. Մկրտչյան , Ռ. Գարգալոյան

«Իմաստախոս ժողովուրդը» Հայերեն-անգլերեն ասացվածքներ և բառակապակցություններ | Երևան, «Արեգ» հրատ., 2003

Ն. Մնացականյան, Ռ.Գարգալոյան

Selected Stories: Read and Discuss (American and English Authors) | Երևան, ՙԼուսաբաց՚ հրատ., 2000, 114 էջ
 

Հոդված/Article

Ռուզաննա Գարգալոյան, Վալտեր Բերբերյան

Հայերենի գռեհիկ դարձվածքները, դրանց անգլերեն թարգմանությունները | Շիրակի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, 2020, պրակ Բ, 37-45 էջ, Հայաստան |

Ռուզաննա Գարգալոյան

Հեգնանք, ծաղրանք, արհամարհանք արտահայտող դարձվածքները հայերենում եվ անգլերենում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2020, 1(28), 134-141 էջ, Հայաստան |

Ռուզաննա Գարգալոյան, Վալտեր Պէրպէրեան

Ժողովրդա-խօսակցական դարձուածքները հայերէնում եւ անգլերէնում | Իսրայել, 2019, (հ. 91) թ. 4-7, 124-128 էջ |

Ռուզաննա Գարգալոյան

Խաղի ու միֆականացման սկզբունքները Այրիս Մերդոքի ուշ շրջանի վեպերում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2(23), 246-253 էջ, Հայաստան |

Naira Mkhitaryan, Ruzanna Gargaloyan

The use of foreign languages and computer graphics in the artistic project | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 224-229 էջ, Հայաստան |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը