Ռուզաննա Տիրանի Քոսայան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1986-1991 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (գերմաներեն)
Բանասերի, ուսուցչի, թարգմանչի որակավորում
1989-1990 DAAD կրթաթոշակառու (5 ամսյա դասընթացներ Ռոստոկի համալսարանում/ որակավորման բարձրացում)
1994-1995 DAAD կրթաթոշակառու (5ամսյա դասընթացներ Կոնստանցի համալսարանում /որակավորման բարձրացում)

Մասնագիտական գործունեություն
1991 թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Rhetorik Workshop DAAD 15.06- 19.06.2009, Երևան
Zukünftige Multiplikatorinnen Գյոթե ինստիտւտ 01.02.2009, Երևան
Deutsch international und innovativ ԵՊՀ 28․06-01․07․2011
Intensivkurs C2 Գյոթե ինստիտւտ 04.06.-29.06.2012, Գյոթինգեն
Kollegiale Unterrichtsbeobachtung und Beratung Գյոթե ինստիտւտ 5.04.-7.04.2013, Երևան
Deutschunterricht planen Գյոթե ինստիտւտ 3.07.-5.07.2013, Երևան
Fertigkeit Sprechen Գյոթե ինստիտուտ 14․09-15․09․2013, Երևան
Großes Deutsches Sprachdiplom C2 Գյոթե ինստիտւտ 20․06․2014, Թիֆլիս
Fit für FFl. Deutsch als Fremdsprache im Kindergarten und im Primabereich Գյոթե ինստիտւտ 03.09-06.09.2015, Երևան
DLL, Einheit 1, Lehrerkompetenz und Unterrichtsgestaltung Գյոթե ինստիտւտ 01.04.-10.10.2016, Առցանց կուրս
Moderne Unterrichtsprinzipien DaF und ihre Umsetzung mit einfachen Mitteln Գյոթե ինստիտւտ 04.09-06.09. 2017, Երևան
Österreichische Musik im Deutschunterricht Գյոթե ինստիտւտ 26.05.2018, Երևան
Digitale Kinderuniversität Գյոթե ինստիտւտ 12.11.2017
Workshop TestDaf Գյոթե ինստիտւտ 19.03.-21.03.2018, Թիֆլիս
Online Moderieren Գյոթե ինստիտւտ 05․10-29․11․2020, առցանց դասընթաց

Օտար լեզուներ
Գերմաներեն, ռուսերեն (գերացանց), անգլերեն (խոսակցական)

Համակարգչային գիտելիքներ
Microsoft office

Ռուզաննա Տիրանի Քոսայան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Գերմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Apresjan A., Gevorgjan J., Kossajan R.

Deutsch für Fortgeschrittene | Manual, Verlag der Universität Jerewan, Երևան, 1-ին հրատ. ԵՊՀ հրատ., 2007, 2-րդ հրատ., փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ. 2009