Սահակ Մերուժանի Նարիմանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Բարձրագույն
ԵՊՀ-ի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ
Մոսկվայի պետհամալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու - «Որոշ էրգոդիկ թեորեմներ Մարկովի շղթաների և պատահական հաջորդականությունների համար», 31 հոկտեմբերի 1980թ.,Մոսկվայի պետհամալսարանի մաթեմատիկայի գծով №1 խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1977 - 1981 թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ
1981 թ-ից մինչ այժմ, ԵՊՀ դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն, մաթեմատիկական վիճակագրություն, հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ, հավանականային չափերի զուգամիտություն, մարտինգալների տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սահմանային թեորեմներ մարկովյան շղթաների համար, խմբերի վրա պատահական թափառւմների հավասարաչափ բաշխվածություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ մաթեմատիկական ասոցիացիա

(+374 10) 53-56-17

Սահակ Մերուժանի Նարիմանյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Գ. Ահարոնյան, Ս. Մ. Նարիմանյան, Վ.Վ.Սարաֆյան, Խ. Լ. Վարդանյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» առարկայից | ԵՊՀ, Երևան, 2010, 130 էջ

Ս.Մ.Նարիմանյան, Ն.Խ.Մեսրոպյան, Տ.Զ.Խաչիկյան

Կոմբինատորիկայի և գրաֆների տեսության տարրերը հավանականային խնդիրներում | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004, 94 էջ

С. М. Нариманян, М.Мовсисян

Равномерная распределенность случайных блужданий на счетных группах | Ученые записки ЕГУ, №2 ,1999, с.7-11

Ս. Մ. Նարիմանյան , Վ.Կ.Օհանյան

Հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան,1986, 63 էջ
 

Հոդված/Article

С. М. Нариманян, Т. З. Хачикян

О спектральном радиусе случайных блужданий на счетных группах | Математика в высшей школе, 2016, 12, стр. 41-45 |

Tigran Z. Khachikyan, Sahak M. Narimanyan

Application of Multivariate Statistical Analysis in Process Control | Mathematical Problems of Computer Science. 2015, 44, p. 145-153 |

Ս. Մ. Նարիմանյան, Տ. Զ. Խաչիկյան

Устойчивость одной модели надежности (Հուսալիության մի մոդելի կայունություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 12-16 (ռուսերեն) |

Ս. Մ. Նարիմանյան, Տ. Զ. Խաչիկյան

О равномерной распределенности в смысле Арнольда-Крылова подгрупп группы Ли (Լիի խմբի ենթախմբերի Առնոլդ-Կռիլովի իմաստով հավասարաչափ բաշխվածության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 128-131 (ռուսերեն) |

Մ. Յու. Մովսիսյան, Ս. Ն. Նարիմանյան

Равномерная распределенность случайных блужданий на счетных группах (Հաշվելի խմբերի վրա պատահական թափառումների հավասարաչափ բաշխվածության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 7-11 (ռուսերեն) |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

T. Khachikyan, Yu. Movsisyan, S. Narimanyan

On idempotent algebras with hyperidentities of associativity | Annual Session 2016 of the Armenian Mathematical Union. 2016, p. 81-82 |