Սամվել Մարտունի Վարդապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972-1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիական ֆակուլտետ,
1980-1982 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտի (ՀԽՍՀ ԳԱ ԸԱՔԻ) ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմ. գիտ.թեկնածու, դոցենտ - «Ալյումինի, գալիումի և քրոմի(III) նոր բարձրազգայուն ֆոտոմետրական անալիզի մեթոդներ` բյուրեղային մանուշակագույնի հետ դրանց մոլիբդենային հետերոպոլիթթուների կոմպլեքսային ասոցիատների կիրառմամբ», 2001, ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ:

Աշխատանքային գործունեություն
2021 թ. հուլիսից մինչ օրս Ֆարմացիայի ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնակատար (ԵՊՀ):
2017-2021 հուլիս Ֆարմացիայի ինստիտուտի փոխտնօրեն (ԵՊՀ):
2010-2016 թ թ.- քիմիայի (դեղագիտության և քիմիայի) ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ (ԵՊՀ):
2004-ից մինչ այժմ դոցենտ (ԵՊՀ),
1998-2004- ասիստենտ, դասախոս (ԵՊՀ),
1989-1998- ուսումն. լաբորատորիայի վարիչ (ԵՊՀ),
1982-1989- կ.գ.ա. (ՀԽՍՀ ԳԱ ԸԱՔԻ),
1980-1982 – ասպիրանտ (ՀԽՍՀ ԳԱ ԸԱՔԻ)
1977-1979- լաբորանտ (ԵՊՀ),

Համատեղությամբ
2001-2003 ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ փոխտնօրեն,
2001-2004 Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ լաբորատորիայի վարիչ,
2001-2003 Չին-հայկական բիոինժեներական գիտահետազոտական և փորձարարական կենտրոնի հայկական մասնաճյուղի փոխտնօրեն:

Կարդացվող դասընթացներ
Անալիտիկ քիմիա
Ֆարմքիմիա
Դեղագիտական քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարրերի միկրոքանակների անալիզ
Դեղապատրաստուկների անալիզ և որակի վերահսկում
Մակերևույթային երևույթներ, ադսորբցիա, էնտերոսորբենտներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ISTC A-108(1998-2001)
ISTC A-356(2000-2003)
ISTC A-683(2002-2005)
ISTC A-1167(2005-2008)
ISTC A#2289 (2017-2020)

Մասնագիտական անդամակցությունը
ԵՊՀ Գիտական Խորհրդի անդամ
ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Խորհրդի նախագահ,
ՀՀ «Կենսատեխնոլոգների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ,
ՀՀ «Հայկական քիմիական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ

Որակավորման դասընթացներ
2011-2016 թթ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման դասընթացներ;
Training on development in pedagogy and best practice- Yerevan 2015

Պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ, 2015 թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանով), վրացերեն (բառարանով), անգլերեն (բառարանով)

Էլ․ հասցե
svardapet@ysu.am

Սամվել Մարտունի Վարդապետյան

Տնօրենի պաշտոնակատար, քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Վարդապետյան

Քիմիա դիմորդների համար | 5-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, «Զանգակ-97» 2016 թ., 213 էջ

Ս. Վարդապետյան, Ռ. Չալտիկյան, Ա. Ենգոյան, Գ. Փալիկյան, Կ. Ավետիսյան, Ն. Հոբոսյան, Տ. Ղոչիկյան, Ֆ. Ալեքսանյան

«Քիմիա» - Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009 թ.

Ս. Վարդապետյան

Քիմիա | Թեստային առաջադրանքների ժողովածու - ՀՀ ԿԳՆ, ԳԹԿ, Երևան, 2009 թ., 212 էջ

Ս. Վարդապետյան, Ռ. Չալտիկյան, Ա. Ենգոյան, Գ. Փալիկյան, Կ. Ավետիսյան, Ն. Հոբոսյան, Ֆ. Ալեքսանյան

«Քիմիա» - Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2008 թ

Вардапетян С. М., Сагиян А. С., Геолчанян А. В., Мангасарян К. А., Лонг Тао, Цуи Вейдонг, Ши Ю-Ху, Вей Донг

Асимметрический синтез N,N’-диметиламино-(R)-аланина N,N’-диэтиламино-(R)-аланина через хиральный Ni2+ комплекс оснований Шиффа дегидроаланина | Химический журнал Армении 2003 г., т.56, №1-2, с.114
 

Հոդված/Article

Պ. Ս. Ղուկասյան, Ս. Բ. Մխիթարյան, Վ. Ա. Սարկեզիյան, Ս. Մ. Վարդապետյան, Օ. Ա. Քամալյան

Ցածր ճնշումների դեպքում պրոպան-թթվածնային խառնուրդների հոմոգեն-հետերոգեն ակտիվացման ռեակցիայում ZnO-ով մոդիֆիկացված սիլիկահողի մակերևույթի տեքստուրային և կատալիտիկ առանձնահատկությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 41-48 |

S.M.Vardapetyan, S.B.Mkhitaryan, O.A.Kamalyan

Bifunctional sorbents based on microwave carbonizates of seed shells | Book of articles International scientific and Practical Conference «Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business», Yerevan, 20-22 October 2021, Part II, p.61-64. Armenia

S.M. Vardapetyan, S.H. Apoyan, A.M.Hovhannisyan, G.F.Mkrtchyan

Quantitative determination of tannin in nettle by spectrophotometric and chromatographic methods | Procedings of the Yerevan State University, Chemical and Biological sciences. 2021, 55(1), p.12-15

S.M.Vardapetyan, T.O.Kamalyan, P.S.Gukasyan, O.A.Kamalyan

New possibilities of low-tempe-rature generation of active centers during heterogeneous-homoge¬neous acti¬va¬tion of propane on silica gel surface, modified with zno by the sol-gel and cheical transport reaction methods | Procedings of the Yerevan State University, Chemical and Biological sciences. 2021, 55(1), p.1-6

Վ. Գ. Կիրակոսյան, Ս. Մ. Վարդապետյան, Լ. Հ. Վարդերեսյան, Ա. Հ. Ծատուրյան

Մետֆորմին հիդրոքլորիդի, լոզարտան կալիումի, վալսարտանի և ռանիտիդինի դեղահումքերում և պատրաստի դեղաձևերում կողմնակի խառնուրդ n-նիտրոզոդիմեթիլամինի քանակական որոշման արագ և արդյունավետ մեթոդի մշակում բարձր-արդյունավետության հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի եղանակով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 296-299 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

S.M.Vardapetyan, S.B.Mkhitaryan, O.A.Kamalyan

Sorption of methylene blue by the carbon sorbent obtained from microwave carbonized peach pits | Book of abstracts International scientific and Practical Conference «Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business», Yerevan, 20-22 October 2021, Part I, p.45-46. Armenia

Вардапетян С. М., Мхитарян С.Б., Камалян Т. О., Тадевосян А. Ж., Камалян О.А.

Получение бифункциональных сорбентов микроволновой карбонизацией скорлоп абрикосовых косточек | Труды 6-ой Международной конференции по химии и химической технологии, 23-27 сентября, Ереван, 2019 г., стр. стр. 189-191

Вардапетян С. М., Камалян Т. О., Мхитарян С. Б., Тадевосян А. Ж., Камалян О.А.

Особенности кремнеземов, полученных в слабых переменных магнитных полях | Труды 6-ой Международной конференции по химии и химической технологии, 23-27 сентября, Ереван, 2019 г., стр. 179-181

S.M.Vardapetyan, S.Mkhitaryan, T.Kamalyan, O.Kamalyan

Functional enterosorbents from the shell of the cornel pits | Book of abstracts 1st International scientific Conference «Curent state of Pharmacy and Prospects of its Development», Yerevan, 01-03 november 2018, p.99-100

S.M.Vardapetyan, S.Apoyan, A.Hovhannisyan, G.Mkrtchyan

Studi of the formation of chlorophyll associates in solutions of acetone and ethanol | Book of abstracts 1st International scientific Conference «Curent state of Pharmacy and Prospects of its Development», Yerevan, 01-03 november 2018, p.61-62
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը