Սերգո Արմենակի Եպիսկոպոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԲՈՒՀ - Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, 1991 - 1996 թթ.
Մագիստրատուրա - Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (ՀՊՃՀ), 1996 - 1998 թթ.
Ասպիրանտուրա - ՀՊՃՀ, 1998 - 2001 թթ.

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «L1 կշռային տարածություններում եռանկյունաչափական և Ուոլշի համակարգերով ունիվերսալ շարքեչի գոյության մասին», 1999 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ից գիտ. աշխատող, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ
Չափի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոտարկումների տեոսություն, օրթոգոնալ շարքեր, ազդանշանների տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի մաթեմատիկոսների միության անդամ

sergoep@ysu.am

Սերգո Արմենակի Եպիսկոպոսյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

С.А. Епископосян, Г.Г. Казарян, А.А. Саргсян

O тригонометрических рядах с монотонными коэффициентами | "МАТЕМАТИКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ", 2011, Том 7, № 1, ст. 43-48

Епископосян С.А., Казарян Г.Г., Саргсян А.С.

О тригонометрических рядах с монотонными коэффициентами | Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, 2010 թ., հատոր 6, թիվ 3 , էջ 21-29

Епископосян С.

О сходимости рядов Фурье относительно обобщенной системы Уолша | Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, 2008 թ., հատոր 4, թիվ 2-3 , էջ 11-15

Епископосян С., Мадоян С.

О константах Лебега по обобщенной системе Уолша | Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, 2008 թ., թիվ 4, էջ 16-21

S.A. Episkoposian

On the divergence of Greedy algorithms with respect to Walsh subsystems in L1 | Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications, Volume 66, Issue 8, 2007, Pages 1782-1787
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը