Շուշանիկ Միսակի Տիգրանյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1995 թ-ին Երևանի Պետական Համալսարան
Երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, ինժեներ-երկրաբան, Դիպլոմ

Աշխատանքի փորձը
1995 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Պետական Համալսարան, երկրաբանության ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն Ավագ լաբորանտ

Գործնական աշխատանքներ
Գեոմորֆոլոգիա և չորրորդական նստվածքների երկրաբանություն

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Գեոմորֆոլոգիա և չորրորդական նստվածքների երկրաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

Շուշանիկ Միսակի Տիգրանյան

Ավագ լաբորանտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Երկրաֆիզիկայի, ճարտարագիտական երկրաբանության և ջրաերկրաբանության ամբիոն