Սիմոն Տիգրանի Ֆարմանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2015 թ. Վերապատրաստում Լոնդոնի վեճերի արդյունավետ լուծման կենտրոնում (CEDR)
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2008 – 2010 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուտետ, մագիստրատուրա
2004 – 2008 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Գյուտը որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտ» ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք - քաղաքացիական, առևտրային, միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Մտավոր սեփականություն, անհիմն հարստացում, գրավ

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք, մտավոր սեփականություն

Աշխատանքային(մասնագիտական) գործունեություն
2009 թվականի ապրիլից 2013 թվականի հուլիսը «Բրեյվ» ՍՊԸ, իրավաբան
2013 թվականից առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն, դասախոս
2011 թվականի մարտից 2011 թվականի դեկտեմբերը «ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, փորձագետ
2011 թվականից ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ
2013 թվականի օգոստոսից 2014 թվականի հունվարը ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ, իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ
2013 - 2014 թթ. աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզավորման հանձնաժողովի անդամ
2013 - 2014 թթ. ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից պարզ ընթացակարգով տրված լիցենզիաների գործողության կասեցման և դադարեցման համար եզրակացություններ տվող հանձնաժողովի անդամ,
2013 - 2014 թթ. վիճակախաղերի շահումով խաղերի և խաղատների լիցենզավորման հանձնաժողովի անդամ
2013 – 2014 թթ. Մաքսային միությանը Հայաստանի Հանրապետության միացման ուղղությամբ տեխնիկական կանոնակարգման, սանիտարական, ֆիտոսանիտարական և անասնաբուժական կարգավորման աշխատանքային խմբի անդամ
2014 թվականի փետրվարից 2014 թվականի հուլիս ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ, իրավաբանական վարչության պետ
2014 թվականից Լեգես փաստաբանական գրասենյակի հիմնադիր տնօրեն
2015 թվականից «ՀՀ փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամ, դասախոս
2015 թվականից արտոնագրված հաշտարար, ինչպես նաև Լոնդոնյան վեճերի արդյունավետ լուծման կենտրոնի (CEDR) կողմից հավատարմագրված հաշտարար

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Փաստաբանների պալատ, Հայաստանի հաշտարարների միություն

Պարգևներ/կոչումներ
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի խորհրդական

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

Սիմոն Տիգրանի Ֆարմանյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռոլֆ Քնիպեր, Վահրամ Ավետիսյան, Գրիգոր Բեքմեզյան, Արսեն Թավադյան, Սիմոն Ֆարմանյան

Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով | Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017, 240 էջ |

Ս.Տ. Ֆարմանյան

Գյուտը որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտ | Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015, 176 էջ: |
 

Հոդված/Article

Ս. Տ. Ֆարմանյան

Գյուտի արտոնագրման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | Դատական իշխանություն, Եր., 2013, թիվ 1 (162), էջ 32-38

Ս. Տ. Ֆարմանյան

Գյուտի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանությունը և դրանց դադարեցումը | Դատական իշխանություն, Եր., 2013, թիվ 2 (163), էջ 40-45

Ս. Տ. Ֆարմանյան

Գյուտի հասկացությունը | Մխիթար Գոշ, Վանաձոր., 2013, թիվ 1-3 (36), էջ 109-113

Ս. Տ. Ֆարմանյան

Նորույթը որպես գյուտի արտոնագրաունակության պայման | Արդարադատություն, Եր., 2013, թիվ 1, էջ 49-52

Ս. Տ. Ֆարմանյան

Գրավ դրված անշարժ գույքի վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձում տարածելու կարգը | Օրենք և իրականություն, Եր., 2010, թիվ 5, էջ 7-13