Սիրանուշ Գերասիմի Նանագյուլյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1969 - 1975 թթ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանական ֆակուլտետ
1997 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր (մասնագիտությունը` բուսաբանություն, սնկաբանություն)
2001 թ-ին Որակավորման բարձրացում`Լայպցիգի համալսարան (Գերմանիա)
2003, 2008 թթ. Դասախոսների Որակավորման բարձրացում, ք. Երևան
2004 թ-ին Որակավորման բարձրացում`Սիենա (Իտալիա)

Գիտական աստիճան
1987 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու «Հայաստանի Դիլիջանի և Խոսրովի արգելոցների մակրոմիցետները», ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ (մասնագիտությունը` բուսաբանություն, սնկաբանություն)
1997 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր «Հայաստանի մակրոմիցետները /տեսակային, ֆունկցիոնալ և տարածական կառուցվածքը», ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ (մասնագտությունը`բուսաբանություն, սնկաբանություն)

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1975 թթ. ԽՍՀՄ Էկոլոգիայի նախարարության «Բնության պահպանության կենտրոնական լաբորատորիայի», լաբորանտ:
1975 - 1995 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի բուսաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ, գիտ.աշխատող, ավագ գիտ. աշխատող:
1995 - 2005 թթ. ԵՊՀ-ի կենսաբանության ֆակուլտետի բուսաբանության ամբիոնի առաջատար գիտական աշխատող, դոցենտ:
2005 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ-ի կենսաբանության ֆակուլտետի բուսաբանության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Սնկեր և ստորակարգ բույսեր, Սնկային հիվանդություններ, Բուսաբանություն և Սնկաբանություն, Ուսումնական դաշտային պրակտիկա
Մագիստրատուրա` Մակրոմիցետներ, Բույսերի և սնկերի կենսաբազմազա-նություն, Սնկերը կենսատեխնոլոգիայում` սնկերի արհեստական աճեցման հիմունքներ, Հայաստանի ջրիմուռների, սնկերի, քարաքոսերի բազմազանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բուսաբանություն, սնկաբանություն, կենսաբազմազանություն, կենսատեխնոլոգիա, էկոլոգիա, բժշկական սնկաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2011 - 2012 թթ. «Մարդածին գործոնից վտանգված կիսաանապատային էկոհամակարգերում կենդանիների, բույսերի, սնկերի ուսումնասիրությունը և պահպանությունը Հայաստանում» ծրագրի ղեկավար (ՀՀ գիտության պետական կոմիտե):
2010 - 2012 թթ. TEMPUS 159340 TEMPUS-ES-TEMPUS-SPCR «Applied Biosciences» Project, staff member.
2008 - 2009 թթ. «Conservation of Microfungi - a Voice for Unprotected and Vulnerable organisms». (Grant supported by Darwin Initiative, United Kingdom)
2007 - 2009 թթ. «ՀՀ կենդանիների և բույսերի Կարմիր գրքի լրամշակման (սնկեր)» ծրագիր:
2007 - 2008 թթ. Project «Phylogeographical and systematic investigation of ectomycorrhizal fungi in Armenian forests» (Grant ARB-1-3230-YE-04, supported by NFSAT/CRDF). Principal investigator.
2005 - 2007 թթ. Project «In-situ conservation of crop wild relatives through enhanced information management and field application» (Grant supported by UNEP/GEF/FAO).
2004 թ-ին «Բույսերի և սնկերի էկոլոգիան, կենսաբազմազանությունը և կարգաբանությունը» ծրագիր (Grant IMG 04-ARM1013, supported by European commission - TEMPUS Project).
2003 թ-ին Համաշխարհային բանկի «Բնական ռեսուրսների կառավարման և չքավորության նվազեցման» ծրագիր (World Bank)
2000 - 2002 թթ. Project «Fungi conservation in Armenia» («Nagao Natural Environment Foundation», Japan)
1997 - 1998 թթ. «Հայաստանի Կենսաբազմազանություն» առաջին Ազգային Զեկույց (UNDP/GEF).
1999 թ-ին «Հայաստանում ագրոկենսաբազմազանության in-situ պահպանման և կայուն օգտագործման համար լրիվ ծրագրի մշակում»(UNDP/GEF).
1993 թ-ին Project «Biodiversity» (Soros foundation).

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Մասնագիտական անդամակցություն` ՀԿ
2010 թ-ին Founder Member of European Council of Conservation of Fungi
2008 թ-ին Հայաստանի «Կենսատեխնոլոգիա» ՀԿ անդամ
2008 թ-ին Member of American Phytopathological Society
2004 թ-ին Founder member of the European Mycological Association
2004 թ-ին Հայաստանի Սնկաբանների ընկերության նախագահ
1999 թ-ին Հայաստանի Բուսաբանական ընկերության անդամ
1975 թ-ին Ռուսաստանի Բուսաբանական ընկերության անդամ

Մասնագիտական անդամակցություն` մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն
1998 թ-ին ՀՀ Ագրարային համալսարանի մասնագիտական խորհրդի անդամ
2004 թ-ին ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի անդամ
2009 թ-ին ԵՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի խմբագրության անդամ

Պարգևներ
2009 թ-ին ԵՊՀ-ի ոսկե մեդալ
2011 թ-ին ՀՀ Բնապահպանության նախարարության ոսկե մեդալ

snanagulyan@ysu.am

Սիրանուշ Գերասիմի Նանագյուլյան

Ամբիոնի վարիչ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մարգարյան Գ. Գ., Նանագյուլյան Ս. Գ.

Մշակովի որոշ ծառերի և թփերի սնկային հիվանդությունների ուսումնասիրությունն Արցախում | Մենագրություն: Արցախի պետ. համալսարան հրատ., 2019թ․, 86 էջ

Ս. Գ. Նանագյուլյան, Ի. Վ. Շահազիզյան, Ի. Մ. Էլոյան, Ա. Վ. Պողոսյան, Ն. Հ. Զաքարյան, Ռ. Գ. Ադամյան

Սնկաբանություն և բուսաբանություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 166 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը | Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 257 էջ

Նանագյուլյան Ս. Գ., Մարգարյան Գ. Գ.

Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ժանգասնկերը | Մենագրություն, ԱրՊՀ հրատարակչություն, 2015թ․, ԱրՊՀ հրատարակչություն, 140 էջ, Հայաստան |

Գալստյան Ս.Գ., Գրիգորյան Մ.Ռ., Նանագյուլյան Ս. Գ., Վասիլյան Ա.Վ.

Սնկերով թունավորումներ | Երևան, Վարդ հրատ., 2011, 108 էջ
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Ն. Հ. Զաքարյան, Վ. Ս. Գևորգյան, Ն. Գ. Քարտաշյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Հայաստանի Orobanchaceae ընտանիքի որոշ տեսակների հակաօքսիդանտային ակտիվության գնահատում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 259-265 |

Ա. Վ.Պողոսյան, Ի. Մ. Էլոյան, Ռ. Գ. Ադամյան, Ա. Մ. Պետրոսյան, Լ. Վ. Մարգարյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Փակ տարածքների օդի միկոբիոտայի վրա Pelargonium graveolens L’Her. բույսի ազդեցությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 169-174 |

Ս. Գ. Նանագյուլյան, Լ. Վ. Մարգարյան, Ե. Խ. Հովհաննիսյան, Ի. Վ. Շահազիզյան

Հայաստանի Շիկահող պետական արգելոցի ագարիկոիդ բազիդիոմիցետների օգտակար ևվնասակար հատկությունները (Հայաստանի Հանրապետություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 266-275 |

Ի. Վ. Շահազիզյան, Ի. Մ. Էլոյան, Ռ. Է. Մաթևոսյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Հայաստանի պայմաններում բնական կաշվի որոշ նմուշների սնկադիմացկունության որոշումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 172-180 |

I. Shahazizyan, I. Eloyan, R. Matevosyan, S. Nanagulyan

Determination of Fungi Resistance of Several Samples of Natural Leather in Conditions of Armenia | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 172-180
1   2   3   4   5   6   7   8   16  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Hovhannisyan Y., Eloyan I., Matevosyan R., Nanagulyan S.

Investigation of airborne parasitic fungi and diseases associated with indoor environment | Current advances in pathogen research. 2019, p. 42

Soghoyan Y. Y., Osipyan L. L., Nanagulyan S. G.

Pathogenic mycobiota of some forage crops in Armenia | Current advances in pathogen research. 2019, p. 30

Adamyan R., Nanagulyan S., Poghosyan A., Petrosyan A.

Fungal diseases of some medicinal species of genus geranium | Current advances in pathogen research. 2019, p. 29

Nanagulyan S., Margaryan L., Dalili S.A., Hovhannisyan Y.

Parasitic peculiarities of some macromycetes from protected areas of Armenia | Current advances in pathogen research. 2019, p. 28

Shahazizyan I. V., Boyajyan E. S., Zakaryan N. H., Stepanyan A. S., Nanagulyan S. G.

Pathogenic mycobiota of some trees and shrubs of forests in southern Armenia | Current Advances in Pathogen Research. 2019, p. 27
1   2   3   4   5   6   7   8   10  |  Տեսնել բոլորը