Սիրանուշ Գեղամի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1967 - 1972 թթ. Մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
ֆիզ. մաթ. գիտությունների թեկնածու, թեմա - «Հավանականական Ճանաչողության համակարգ, նրա մշակումը հետազոտումը և կիրառումը», 1988 թ., ԽՍՀՄ ԳԱ հաշվողական կենտրոն, ք. Մոսկվա
դոցենտի կոչման շնորհում ԽՍՀՄ բարձրագույն կրթության մինիստրության կողմից, 1989թ, ք. Մոսկվա

Աշխատանքային փորձ
1991 - մինչ օրս (ալգորիթմական լեզուների, այժմ ` ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն) ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
դոցենտ
1974-1989 ալգորիթմական լեզուների ամբիոն, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
ասիստենտ
1991-1999 “Անանիա Շիրակացի” քոլեջ, ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ, (համատեղ)
1996-1997 "Save the Children", USAID կողմից կազմակերպված “Ինֆորմատիկա և կոմպյուտերային տեխնիկա” դասընթացներ, դասախոս, (համատեղ)
1972-1974 մաթեմատիկական մեքենաների Երևանի գիտահետազոտական ինստիտուտ, ինժեներ

Կարդացվող դասընթացներ
Տվյալների կառուցվածքներ, GUI, JAVA, մեքենայական ուսուցում Python-ով , Տվյալների գիտություն, պահպանում և վերլուծություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում, մեծ տվյալների արդյունավետ օգտագործում և վերլուծություն, արհեստական բանականության համակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Web- ծրագրավորում, պատկերների ճանաչման համակարգերի մշակում, նեյրոնային ցանցեր, Էլեկտրոնային և հեռավար ուսուցում, գենետիկ ալգորիթմներ, Fuzzy տրամաբանություն, Wireless-տեխնոլոգիաներ, Data Mining, Semantic Web, բիզնես պրոցեսների մոդելավորում, ամպային տեխնոլոգիաներ (Cloud Computing), մեծ տվյալներ (Big Data), IoT (Internet of Things) տեխնոլոգիաներ, քվանտային համակարգիչ և քվանտային ծրագրավորում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1995-2000 գիտահետազոտական թեմա No. 94-719.
2000-2001 IATP (Internet Access Training Program) շրջանակներում , թեմա- “Հայերեն լեզվով ուսուցման նոր տեխնոլոգիաների ինտեգրացված միջավայր” , ղեկավար
2001 - IATP շրջանակներում, թեմա- “Հեռավար ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոցներ ”, ղեկավար
2002 - IATP շրջանակներում, թեմա- “Ուսանողների հեռավար տեստավորման համակարգ”, ղեկավար
2002 - 2003 OSI (Open Society Institute) շրջանակներում, թեմա- “Հիմնական գործիքային միջոցների մշակում էլեկտրոնային ուսուցման համար” No. 500091CA51, ղեկավար
2003-2004 և 2006-2007, OSI շրջանակներում, Development and Implementation of Instrumental Tools for Supporting IT in Educational Process at Secondary Schools No. 1603 և No. 15022, ղեկավար
2004 Tempus IMG-ARM 1011-2004 (Individual Mobility Grants ) -ի աջակցությամբ IEEE (ICALT 2004) ուսուցման տեխնոլոգիաներ միջազգային կոնֆերանսին մասնակցություն, Ֆինլանդիա

Լեզուներ
հայերեն - գերազանց, ռուսերեն - գերազանց, անգլերեն - բավարար

Մասնագիտական անդամակցություն
2006-2007թ. մասնակցել եմ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ՙԿրթության որակ և համապատասխանություն՚ վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացված հանրակրթական առարկաների ծրագրերի մշակման աշխատանքներին` տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) կիրառման ուղղությամբ:
2006-2008, 20011թ. SOIC06, SOIC07, SOIC08, SOIC11(Social and Organizational Informatics and Cybernetics) միջազգային կոնֆերանսների ծրագրային կոմիտեի անդամ, ԱՄՆ, Ֆլորիդա

siranushs@ysu.am

Սիրանուշ Գեղամի Սարգսյան

Ամբիոնի վարիչ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

S. Sargsyan, A. Hovakimyan

Neural Network Effectiveness Evaluation While the Intersection of Images in the Receptor Field | WSEAS Transactions on Information Science and Applications, DOI: 10.37394/23209.2020.17.21 , Print ISSN: 1790-0832, E-ISSN: 2224-3402, Volume 17, 2020, p. 172-176

Sargsyan S., Hovakimyan A.

One Approach to the Problem of the Existence of a Solution in Neural Networks | American Journal of Mathematical and Computer Modelling. Vol. 5, DOI: 10.11648/j.ajmcm.20200503.14, No. 3, 2020, pp. 83-88

Ս.Գ. Սարգսյան, Ա.Ս. Հովակիմյան, Ա.Գ. Մանուկյան, Ն.Հ. Իսպիրյան

Թվային ծառայությունների ոլորտում Beacon-ների և QR-պիտակների օգտագործումը | Բնագետ, 2020,1, էջ 3-10

Ս.Գ. Սարգսյան, Ա.Ս. Հովակիմյան, Ա.Գ. Մանուկյան, Ն.Հ. Իսպիրյան

Էլեկտրոնային պիտակներով թվային ծառայությունների ստեղծման հիմնական սկզբունքները | Բնագետ, 2020, 2, էջ 23-29

Ս.Գ. Սարգսյան, Ա.Ա. Խառատյան, Վ.Կ.Կոպարանյան

ՀՀ հիփոթեքային ֆինանսավորումը և տների գները | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2020, Հ. 17, N1, էջ 34-40
1   2   3   4   5   6   7   8   11  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

С.Г. Саркисян, А.С.Овакимян

Построение Fuzzy-экспертных систем на основе генераци экспертных знаний | Четырнадцатая Годичная научная конференция РАУ, 2-6 декабря, 2019г.

С.Г. Саркисян, А.С.Овакимян, Н.Г.Испирян

Реализация запросов к онтологиям учебных ресурсов | Двенадцатая Годичная научная конференция РАУ, 4-8 декабря, 2017г.