Սոնա Վաչիկի Թևանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ)
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմ)
2008 - 2014 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն

Գիտական աստիճան, կոչում
2014թ. իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Կոնցեսիայի պայմանագրի իրավական կարգավորումը»: Մասնագիտությունը ԺԲ.00.03 - «Մասնավոր իրավունք», 2013թ

Գիտական ուսումնասիրությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրավունք, անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, պայմանագրային հարաբերությունների, օտարերկրյա ներդրումների, արժեթղթերի շուկայի իրավական կարգավորման հետ կապված մի շարք հիմնախնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ.-ից առ այսօր ՀՀ փոխվարչապետ Տ.Ավինյանի օգնական
2015 թ․-ից քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2013 - 2018 թթ. առ այսօր ՀՀ Ազգային ժողովի իրավաբանական վարչության խորհրդատու
2008 - 2012 թթ. ՀՊՏՀ իրավախորհրդատու
2007 - 2008 թթ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության իրավաբանական վարչության փորձագետ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

Սոնա Վաչիկի Թևանյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Сона Теванян

Правовое регулирование концессионного договора | Монография, Ереван, Изд. ЕГУ, 2016, 102 стр. (электронная книга) |

Սոնա Թևանյան

Կոնցեսիայի պայմանագրի իրավական կարգավորումը | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 180 էջ |
 

Հոդված/Article

Սոնա Թևանյան

Էլեկտրաէներգիան որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտ | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 190-202 |

Սոնա Թևանյան

Կտակի և դրա նկատմամբ կատարվող հետագա գործողությունների նոտարական վավերացման որոշ հիմնախնդիրներ | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2015, N3-4 (69-71), էջ 19-26 |

Սոնա Թևանյան

Գույքը կոնցեսիոն հիմունքներով տրամադրելու առանձնահատկությունները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2012թ., էջ 518-537

Սոնա Թևանյան

Կոնցեսիայի պայմանագրի առարկայի և օբյեկտի տարանջատման հիմնախնդիրը | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2011, N3 (53), էջ 16-29 |

Սոնա Թևանյան

Կոնցեսիայի պայմանագրի դադարումը. Կողմերի իրավունքների պաշտպանությունը | Բանբեր ՀՊՏՀ, Երևան 2011, N 3, էջ 133-145
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը