Սոնա Ալբերտի Տոնիկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989-1994 ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին
1996-1997 Դամասկոսի՝ արտասահմանցիներին արաբերենի դասավանդման ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական – Ղուրանի սյուժեների դտցաբանական հիմքերը, 2002, Թբիլիսիի պետական համալսարան
Դոցենտի կոչում - 2007, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1994-1997 ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
1997-2007 ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, ասիստենտ
2007-2009 ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, դոցենտ
2009-2016 ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ
2016-առայսօր ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գրական արաբերեն
Արաբական միջնադարյան գրականություն
Մուսուլմանական իրավունքի հիմունքենր
Իսլամ՝ կրոն և հավատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մուսուլմանական դիցաբանություն, մուսուլմանական իրավունք, միջնադարյան արաբական մշակույթ, ղուրանագիտություն, լեզուների դասավանդման արդի մեթոդներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
TEMPUS – Հեռակա ուսուցման ծրագիր, Երևան 2007

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, արաբերեն, ռուսերեն, իտալերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Ակադեմիական համագործակցության և օժանդակության հայկական ասոցիացիա» ՀԿ, խորհրդի անդամ
«Արաբագիտական ուսումնասիրություններ» ժողովածուի խմբագրական կազմի անդամ

Պարգևներ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի պատվոգիր

Էլ. փոստ
sotonik@ysu.am

Սոնա Ալբերտի Տոնիկյան

Դոցենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Արաբագիտություն ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Տոնիկյան, Ս. Գյոզալյան

Գրական արաբերեն. զբոսաշրջության ոլորտ | «Մեկնարկ», 2021, 150 էջ, Հայաստան

Սոնա Տոնիկյան, Ա.Էլոյան

Խոսե՛նք արաբերեն | Երևան, 2020

Սոնա Տոնիկյան, Ս.Յովսէփեան

Սովորում ենք արաբերեն (սկսնակ առաջին (A1) մակարդակ) | Երևան, 2020

Սոնա Տոնիկյան, Ե.Մինասյան

Գրական արաբերենի շարահյուսություն` վերլուծության օրինակներով | Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն, 2020

Սոնա Տոնիկյան, Ա.Հովհաննիսյան, Մ․Մանուկյան

Գրական արաբերենը հարացույցերով (մաս առաջին. բայ) | Երևան, 2013
 

Հոդված/Article

S. Tonikyan, S. Hovsepian

Challenges in Higher Education During Covid-19: The Example of Arabic Chair at Yerevan State University | «Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 17, էջ 14-26

Ս. Տոնիկյան

Հայաստանի Հանրապետութեան պետական մարմինների քաղաքականութիւնը՝ ՀՀ հաստատուած իրաքահայերի հանդէպ (1991-2015) | Իրաքի հայերը, 2021, էջ 381-398

S. Tonikyan

On the problem of organ transplantation in Islam according to Yusuf al-Qaradawi’s fatwas | Journal of Oriental Studies: Dedicated to the 50-th anniversary of the foundation of the faculty of Oriental Studies of YSU. № 15 Yerevan YSU press 2019. pp. 51-56

صونا طونيكيان

تحربتي مع اللغة العربية في أرمينيا (My experience with Arabic in Armenia) | كيف شت العرية؟ (How arabic was spread), 2019, 2, pp. 86-91

Самвел Карабекян, Сона Тоникян

О некоторых особенностях организации востоковедного образования в контексте болонских реформ | Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2015թ․, 2(33), 91-101 էջ |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Սոնա Տոնիկյան

ՀՀ պետական մարմինների` իրաքահայերի նկատմամբ տարվող քաղաքականությունը անկախացումից ի վեր | «Իրաքի հայերը» միջազգային գիտաժողովի նյութեր։ Բեյրութ, 2017, էջ 71-72

Տոնիկեան Սոնա

ՀՀ պետական մարմինների` իրաքահայերի նկատմամբ տարվող քաղաքականությունը անկախացումից ի վեր | Իրաքի հայերը: 2017, էջ 71-72

Սոնա Տոնիկյան

Ղուրանի հայերեն թարգմանությունները | المؤتمؤ السنوي السادس لمركز الدراسات الأرمنية بعنوان "الدراسات الأرمنية في العالم العربي". القاهرة، 2016. صـ. 38-39

Սոնա Տոնիկյան

Ղուրանի հայերեն թարգմանությունները | Հայագիտական ուսումնասիրությունները արաբական աշխարհում, 2016, էջ 38-39

Сона Тоникян

К проблеме интерпретации версии текстов об al-‘isra и al-mi`raj (на материале Корана и текстов средневековой традиции) | Тезисы докладов XIV научной конференции кафедр арабистики Московского, Санкт-Петербургского, Тбилисского и Ереванского гос. Университетов, Санкт Петербург, 2000, էջ 54-57