Սոսե Սերգեյի Խաչիբաբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 - 2018 ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Անձի հոգեբանության» ամբիոն, ասպիրանտուրա
2009 - 2011ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Անձի հոգեբանություն և անձնային խորհրդատվություն» մագիստրոսական ծրագիր
2005 - 2009 ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ, գերազանցության դիպլոմ

Աշխատանքային փորձ
2018 թ-ից Դասախոս, ԵՊՀ, Անձի հոգեբանության ամբիոն
2016 թ-ից ԵՊՀ Կիրառական Հոգեբանության Կենտրոնի խմբավար և հոգեթերապևտ
2015 - 2018 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ԵՊՄՀ, Հատուկ կրթ. Ֆակուլտետ, Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դասախոս
2013 - 2016 թթ. Մանկական զարգացման և արտ-թերապիայի «Սենդ Լենդ» կենտրոնի հիմնադիր, հոգեբան-ավազաթերապևտ
2012 - 2013 թթ. Ավազով նկարչության և արտ-թերապիայի «Սենդ-Պրո» կենտրոնի արտ-թերապևտ
2010 - 2011 թթ. Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Արտ-թերապիան երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում
Արտ-թերապևտիկ մեթոդները հոգեբանական խորհրդատվության մեջ
Ավազաթերապիա
Տարիքային հոգեբանություն
Մանկան զարգացման հոգեբանություն
Հոգեբանության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանկան հոգեբանություն և հոգեթերապիա
Ընտանեկան հոգեբանություն
Արտ-թերապիա
Ավազանկարչություն, ավազաթերապիա
Ստեղծարարություն
Խմբային աշխատանքերի իրականացում հոգեբանության կիրառական ոլորտում

Խմբավարական փորձ
2013 թ-ից առ այսօր Ավազաթերապիա տեսա-գործնական ուսումնական դասընթաց (Սենդ Լենդ կենտրոն 2013-2015, Էոս 2016-2017, 2017-առ այսօր ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն), խմբավար
2018 թ-ից Ավազանկարչություն ուսումնական դասընթաց, խմբավար
2013 թ-ից առ այսօր Ավազաթերապիայի և ավազանկարչության զարգացնող մանկական խմբեր

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Որակավորումներ
Մայիս 2020 թ. Բալինտյան խմբերի արտոնագրված խմբավար, Համառուսաստանյան պրոֆեսիոնալ հոգեթերապևտիկ լիգա

Մասնագիտական անդամակցություն
2018 թ-ից Բալինտյան հայկական ասոցիացիայի անդամ
2020 թ-ից Մանկական և կրթության հոգեբանների հայկական ասոցիացիայի խորհրդի անդամ

Սոսե Սերգեյի Խաչիբաբյան

Դասախոս | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի հոգեբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ի. Խանամիրյան, Ս. Խաչիբաբյան

Ստեղծարարության խթանումը ավազանկարչության համակարգված ազդեցության միջոցով (ծրագրի նկարագրություն) | Проблемы развития личности в условиях глобализации: психолого-педагогические аспекты сборник научных трудов международной научно-практической конференции. 2020

Սոսե Խաչիբաբյան, Խանամիրյան Ի.

Ստեղծարարության խթանումը ավազանկարչության համակարգված ազդեցության միջոցով (դեպքի նկարագրություն) | Проблемы развития личности в условиях глобализации: психолого-педагогические аспекты. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. 2020, стр 821-829

Սոսե Խաչիբաբյան

Ավազանկարչության դերը անձի ստեղծարարության խթանման մեջ | «Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես. #2 (5) Եր., Անտարես, 2019, 284-291

Սոսե Խաչիբաբյան

Անձի ստեղծարարությունը՝ որպես ժամանակակից աշխարհում հարմարվելու միջոց: Անձի զարգացման խնդիրները գլոբալիզացիայի պայմաններում. Հոգեբանա-մանկավարժական ասպեկտներ | Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ռուս-հայկական (սլավոնական) համալսարանի հրատ., Եր.: 2019, 418-423

Սոսե Խաչիբաբյան, Խանամիրյան Ի.

Ավազանկարչությունը՝ որպես կրտսեր դպրոցականների երևակայության զարգացման խթանիչ | Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, Երևան 2019, №1(3), 16-25
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը