Սուսաննա Գարեգինի Սահակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ, դիպլոմ Գ1 № 003234

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Անդաստակա-կեղևային փոխհարաբերությունների կազմակերպումը եչկարատև թրթռահարման պայմաններում», Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Մոսկվա 1981 թ., Գ.00.09

Աշխատանքային փորձ
42 տարի: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, դոցենտ, ավ. գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու ‎‎ֆիզիոլոգիա», «Մարդու կազմաբանություն», «Ախտաբանական կազմաբանություն», «Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա», «Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա», «Տիեզերական ֆիզիոլոգիա», «Բժշկակենսաբանական էթիկա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էլեկտրաֆիզիոլոգիա, Նեյրոֆիզիոլոգիա, Մոլեկուլային կենսաբան

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2008 - 2009 թթ. Ուիլիամ Ֆուլբրայթի կրթաթոշակ` , Կալիֆորնիայի Դևիսի Համալսարանում գիտական հետազոտություններ կատարելու համար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
1993 թ. Սորոսի Հիմնադրամի մրցանակ

Սուսաննա Գարեգինի Սահակյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Մ․ Ա․ Կարապետյան, Ս․ Գ․ Սահակյան, Ն․ Յու․ Ադամյան

Սովորական ծովաբողկի (Armoracia rusticana) ազդեցությունը առնետների օրգանիզմի գործառութային վիճակի վրա սուր թթվածնաքաղցի պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 223-228 |

Ս. Գ. Սահակյան, Ք. Ա. Զուրաբյան, Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Յու. Ադամյան

Antitoxic role of tocopherol in stabilization of blood indices in acute hypoxia (Տոկոֆերոլի հակատոքսիկ դերը սուր հիպօքսիայի պայմաններում առաջացած արյան ցուցանիշների շեղումների կայունացման գործում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 187-192 |

Ս․ Գ․ Սահակյան, Ք․ Ս․ Զուրաբյան, Մ․ Ա․ Կարապետյան, Ն․ Յու․ Ադամյան

Antitoxic role of tocopherol in stabilization of blood indices in acute hypoxia (Տոկոֆերոլի հակատոքսիկ դերը սուր հիպօքսիայի պայմաններում առաջացած արյան ցուցանիշների շեղումների կայունացման գործում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 187-192 |

Ս. Գ. Սահակյան, Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Յու. Ադամյան, Ք. Ս. Զուրաբյան

Տոկոֆերոլի հակատօքսիկ դերը սուր թթվածնաքաղցից առաջացած արյան ցուցանիշների շեղումների շտկման գործում | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2018, 70, 3, էջ 43-51 |

Grigoryan G.Yu., Minassian S.M., Sahakyan S.G.

Spike activity of supraoptic cells of hypothalamus under 10-day-long influence of low-intensity electromagnetic radiation | The Joint Meeting of the Bioelectromag. Society and the European BioElectromag. Association, Davos, Switzerland, 2009: 671-672 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

John A. Payne, Shane P. Antrobus, Susanna G. Sahakyan, Christian Lytle

Alternative Splising of Exons Encoding Portions of the Carboxy-Terminus of K-Cl Cotransporter–4 (KCC4) | Biophysical Society 54th Annual Meeting , 2010, San-Francisco, CA. 2620-Pos/B349

Grigoryan G.Yu., Minassian S.M., Sahakyan S.G.

Combined action of vibration and low-intensity electromagnetic radiation on spike activity of supraoptic cells | The 9th International Congress of the Polish Neuroscience Society, a FENS featured Regional Meeting, Warsaw, 9 - 12 September, Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2009, 63 (3): 360 |

Grigoryan G. Yu., Minassian S. M., Sahakyan S. G.

Low-intenstity electromagnetic radiation eliminates vibration-induced spike activity shifts of rats supraoptic neurons | 6th FENS Forum of European Neuroscience, FENS Abstr., 2008, v.4, 184. 26

Grigoryan G.Yu., Minassian S. M., Sahakyan S.G.

Impulse activity of supraoptic cells of hypothalamus after long-lasting influence of low-intensity extremely high frequency radiation | 2nd World Conference in Stress, including the 3rd Cell Stress Society International Congress on Stress Responses in Biology and Medicine, 2007, Budapest, Hungary http://www.stress07.com/051abs5.html

Sahakyan S.G., Grigoryan G.Yu.

The comparative investigation of cerebellar and olivary neurons baseline activity under vibration | The Joint Meeting of the Slovak Physiological Society, Physiological Society and the Federation of Europian Physiological Societies, 2007 Bratislava, Slovakia. (N67). http://www.joint.conference.sav.sk/index.php?page=browseAbstracts&__position=6