Տարոն Վարդանի Սիմոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2009 թ. Ֆլետչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոց, Թավթս համալսարան, ԱՄՆ, Բոստոն
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա, Եվրոպական իրավունք մասնագիտացում
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Անցումային և անկայուն հասարակական համակարգերի և դրանց պետականության զարգացման առանձնահատկությունները (սիներգետիկ մոտեցում)» ի.գ.թ.,
ԺԲ.00.01 Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքներ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Անցումային պետականություն, անկայուն սոցիալ-պետական համակարգերի և կառուցվածքների կառավարում, սիներգետիկա, պետաիրավական համալիրություն, պետական կառավարման համալիրություն, իրավունք և ազատություն, մարդու իրավունքներ, միջազգային իրավունքի փիլիսոփայություն

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն,
Իրավական մարդաբանություն,
Պետական կառավարման և իրավական բարեփոխումների տեսություն,
Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն,
Իրավաբանական տեխնիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 -2021 թթ Եվոպական խորհրդարանական վեհաժողովի (Եվրոնեսթ) Տնտեսական ինտեգրացիայի, իրավական մոտարկման և Եվրամիության քաղաքականության հետ համաձայնեցման հանձնաժողովի համանախագահ
2019 - 2021 թթ Հայ-իռլանդական խորհրդարանական բարեկամական խմբի համանախագահ
2018 – 2021 թթ․ ՀՀ ԱԺ պատգամավոր
2010 թ-ից ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս, 2013-ից՝ ասիստենտ, 2017-ից՝ դոցենտ
2011 – 2019 թթ․ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս
2011 - 2019 թթ. հունվարի 10 – «Ի ԷԼ ԷԼ» իրավաբանական գրասենյակի Գլխավոր տնօրեն
2012 - 2016 թթ. Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի տնօրեն
2010 - 2015 թթ. Հաշվապահների ուսուցման միջազգային կենտրոնի դասախոս
2010 թ-ից տարբեր փորձագիտական աշխատանքներ «Asian Development Bank»-ում, «ADE, Joint Evolution Unit of DG»-ում, Հայաստանի ՄԱԿ-ի ասոցիացիայում, Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունում (OSCE), Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպական միության հայաստանյան առանձին ծրագրերում, «IBF International Consulting»-ում, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր կազմակերպությունում (UNDP), ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ Հայաստանյան գրասենյակ, Մակ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակ, Public Administration International և այլն:
2010 թ. - Արմենիա ԹԻ ՎԻ, Գլխավոր իրավաբան
2008 - 2010 թթ. «ԱՐ ՍԻ ԷՖ» ՍՊ ընկերության իրավաբան

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.01) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2017 - 2019 թթ. ՀՀ Փաստաբանների պալատի խորհդի անդամ
2016 - 2019 թթ. Մարդու իրավունքների պաշտպանին կից զինվորական հարցերով հանձնաժողովի անդամ
2016 - 2019 թթ. Հայաստանի հաշտարարների միության համահիմնադիր, Խորհրդի անդամ
2014 - 2019 թթ. Եվրոպական արբիտրաժային պալատի անդամ, արբիտր (Բելգիա, Բրյուսել)
2012 - 2019 թթ. ՀՀ Իրավաբանների միության (ասոցիացիայի) Գործադիր տնօրեն:
2010 թ-ից ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ
2010 թ-ից Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի համահիմնադիր, (2013 - 2017 թթ.՝ տնօրեն)
2008 թ-ից ՀՀ Իրավաբանների (ասոցիացիայի) միության անդամ:

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Տարոն Վարդանի Սիմոնյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վարդան Այվազյան, Անահիտ Մանասյան, Տարոն Սիմոնյան

Ընտրական համակարգի ազդեցությունը ժողովրդաիշխանության իրացման գործում | Մենագրություն, Վարդան Նորիկի Այվազյան (Գլուխ 1), Անահիտ Արտյոմի Մանասյան (Գլուխ 2), Տարոն Վարդանի Սիմոնյան (Գլուխ 3): Երևան, Հայրապետ, 2022թ, 176 էջ

Տարոն Սիմոնյան

ԱՐԲԱՆԷ․ «և զարթնում է լաոն» | Մենագրություն, Երևան «Հայրապետ» հրատ., 2018թ. 432 էջ

Տ. Վ. Սիմոնյան

Պետաիրավական համալիրություն և սիներգետիկա / Մաս 1, Անցումային և անկայուն սոցիալ-պետական համակարգերի համալիրություն. Սիներգետիկ աշխարհընկալում | Երևան: ԵՊՀ հրատակչություն, 2013, 256 էջ
 

Հոդված/Article

Տարոն Սիմոնյան

Իրավունքի մարտահրավերները սոցիալական քաոսի սահմանայնությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 sp1, էջ 3-18 |

Լիլիթ Երեմյան, Տարոն Սիմոնյան

Հանրային կարգի վերապահումը որպես արբիտրաժի վճռի ճանաչումն ու կատարումը բացառող հիմք ՀՀ իրավական համակարգում | Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 41-57 |

Anahit Manasyan, Taron Simonyan

Legal Symbolism and Constitutional Policy in Contemporary Reality of Changes | Studia Politologiczne, N 61, published by Institute of Political Science of Warsaw University, Warsaw, 2021, pp. 152-185

Taron Simonyan

The Evolution of the Principle of Self-Determination and the ICJ Advisory Opinion on the Declaration of Independence of Kosovo | Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 35-43 |

Taron Simonyan

Controlled Reality and the Fiction of Freedom: Synergy Algorithms | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 25-35 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը