Տիգրան Արթուրի Մարկոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ, գերազանցության դիպլոմ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթը քաղաքացիական դատավարությունում: Մասնագիտությունը` ԺԲ.00.04:

Գիտական ուսումնասիրությունների ոլորտը
Դատական իշխանություն և դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, վարչական դատավարություն, սնանկություն, մրցակցային իրավունք, իրավունքների պաշտպանության այլ ձևերին առնչվող հիմնահարցեր, կատարողական վարույթ

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն, դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում, սնանկության իրավական կարգավորումը, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթը ՀՀ-ում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2010 թվականից առ այսօր - ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս
2013 թվականից առ այսօր - ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի իրավաբանական կլինիկայի դասախոս-կոորդինատոր
2016 թվականից առ այսօր - Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2019 թվականի հունիսից առ այսօր - ՀՀ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ
2020 թվականի հունիսից առ այսօր - ՀՀ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ոլորտի բարեփոխման, արդյունավետության բարձրացման և գործունեության կազմակերպման կատարելագործման նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի անդամ
2020 թվականի հուլիսից առ այսօր - Սնանկության գործով կառավարիչների որակավորման հանձնաժողովի անդամ
2020 թվականի սեպտեմբերից առ այսօր - ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր գիտամեթոդական խորհրդի անդամ
2022 թվականի փետրվարից առ այսօր - Իրավունքի զարգացման միջազգային կազմակերպության (IDLO) Արդարադատության ակադեմիայի օրենսդրության և կիբեռհանցավորության ոլորտին առնչվող հարցերով փորձագետ
2022 մայիսից առ այսօր - Ասիական զարգացման բանկի «TA-6855 REG: Մասնավոր հատվածի և պետություն-մասնավոր գործընկերության ծրագրերի օրենսդրության և քաղաքականության զարգացում» ծրագրի շրջանակում սնանկության օրենսգիրքը մշակող փորձագիտական ազգային թիմի ղեկավար
2014 թվականից առ 2022 թվական - Արդարադատության ակադեմիայի քննությունների արդյունքների գնահատման և բողոքարկման հանձնաժողովների անդամ
2019 թվականից առ 2022 թվական - դատավորների թեկնածուների ցուցակի քաղաքացիական մասնագիտացման և հակակոռուպցիոն մասնագիտացման բաժնի հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերի քննության ենթաբաժնի համալրման նպատակով անցկացվող որակավորման գրավոր քննության աշխատանքների ս գնահատման և բողոքարկման հանձնաժողովների անդամ
2020 թվականի փետրվարից 2022 հունվար - սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ
2021 թվականի մարտից առ ապրիլ - Իրավունքի զարգացման միջազգային կազմակերպության (IDLO) քաղաքացիական դատավարության հարցերով փորձագետ
2021 թվականի փետրվարից առ մարտ - «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի դասախոս
2020 թվականի սեպտեմբերից առ այսօր - «Սնանկության գործերով կառավարիչների կոլեգիա» ԻԿԿ-ի դասախոս
2020 թվականի սեպտեմբերից առ դեկտեմբեր - Ասիական զարգացման բանկի «TA 8998-REG: Հայաստանում սնանկության ոլորտի օրենսդրության զարգացում» ծրագրի սնանկության ազգային ակադեմիական փորձագետ
2020 թվականի մայիսից առ հոկտեմբեր - Իրավունքի զարգացման միջազգային կազմակերպության (IDLO) սնանկության և քաղաքացիական դատավարության հարցերով փորձագետ
2020 թվականի ապրիլից առ հուլիս - Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող «Աջակցություն դատական բարեփոխումների իրականացմանը` Հայաստանում դատական իշխանության անկախության և արհեստավարժության ամրապնդումը» ծրագրի դատական իշխանության և կատարողական վարույթի հարցերով փորձագետ
2018 թվականի դեկտեմբերից առ 2020 թվականի հունվար - Ներդրումային վեճերի լուծման միջազգային կենտրոնում (ICSID) քննվող արբիտրաժային գործով սնանկության ոլորտի փորձագետ
2019 թվականի հունվարից առ 2019 թվականի մայիս - Միացյալ Թագավորության կառավարության «Լավ կառավարման հիմնադրամ»-ի ֆինանսավորմամբ իրականացվող էլեկտրոնային սնանկության համակարգի ներդրմանն ուղղված «Սնանկության համակարգի բարեփոխում» ծրագրի փորձագետ
2018 թվականից առ 2019 թվական - ՀՀ փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի անդամ
2016 թվականի հոկտեմբերից առ 2019 թվականի հունիս - ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի տնօրեն
2018 թվական - Սնանկության գործով կառավարիչների որակավորման ստուգման հանձնաժողովի անդամ
2017 թվականից առ 2018 թվական - «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքը մշակող աշխատանքային խմբի անդամ
2017 թվականից առ 2018 թվական - Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը մշակող աշխատանքային խմբի անդամ
2016 թվականի սեպտեմբերից առ 2016 թվականի հոկտեմբեր - ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի գործադիր մարմնի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար
2016 թվական - ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ձևավորված Հայաստանի Հանրապետության 2017-2020 թվականների դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարական ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի անդամ
2016 թվական - Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող «Հայաստանի արդարադատության համակարգի անկախության, պրոֆեսիոնալիզմի և հաշվետվողականության ամրապնդումը» ծրագրի շրջանակում ՀՀ դատական նոր օրենսգրքի հայեցակարգը մշակող աշխատանքային խմբի փորձագետ
2016 թվական - քաղաքացիական մասնագիտացման ոլորտում դատավորների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացված որակավորման գրավոր քննության գնահատման հանձնաժողովի անդամ
2015 թվականի դեկտեմբերից առ 2016 թվականի հոկտեմբեր - «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի իրավաբանական ծառայության ղեկավարի առանձին դատական գործերի գծով տեղակալ
2015 թվականի սեպտեմբերից առ 2016 թվականի օգոստոս - «ՀՀ փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամի դասախոս
2015 թվականի օգոստոսից առ 2015 թվականի դեկտեմբեր - «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի իրավաբանական ծառայության ղեկավարի պայմանագրերի և իրավական վերլուծության գծով տեղակալ
2014 թվականի հուլիսից առ 2015 թվականի օգոստոս - «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի իրավաբանական դեպարտամենտի պայմանագրերի և իրավական վերլուծության վարչության պետ
2014 թվականի ապրիլից առ 2014 թվականի հուլիս - «Սալսա Դիվելոփմենթ» ՓԲԸ-ի տնօրենների խորհրդի անդամ
2014 թվականի հունվարից առ 2014 թվականի հուլիս - ՀՀ ֆինանսների նախարարի խորհրդական
2013 թվականի օգոստոսից առ 2014 թվականի հուլիս - վերադաս հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումները քննարկող գանգատարկման խորհրդի անդամ
2013 թվականի օգոստոսից առ 2014 թվականի հունվար - ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ
2013 թվական վարչական մասնագիտացման ոլորտում դատավորների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացված որակավորման գրավոր քննության գնահատման հանձնաժողովի անդամ
2009 թվականի ապրիլից առ 2013 թվականի հուլիս - «Բրեյվ» ՍՊԸ-ի իրավաբան
2012 թվականի մարտից առ 2013 թվականի օգոստոս - «Կասկադ ինշուրանս» ԱՓԲԸ-ի խորհրդի անդամ
2012 թվական - ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ձևավորված ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագիծը մշակող աշխատանքային խմբի փորձագետ
2011 թվականից մարտից առ 2012 թվականի դեկտեմբեր - «ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի փորձագետ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2009 թվականից առ այսօր - ՀՀ իրավաբանների միություն
2011 թվականից առ 2019 թվական - ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ (արտոնագիր 1222)

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն և անգլերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)
tigranmarkosyan@ysu.am

Տիգրան Արթուրի Մարկոսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վահե Հովհաննիսյան, Սերգեյ Մեղրյան, Վարդուշ Եսայան, Պավել Թադևոսյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Վահագն Գրիգորյան, Անի Միքայելյան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն. գիրք առաջին | Իրավ․ գիտ․ դոկտոր, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի և իրավ․ գիտ․ թեկն․, դոցենտ Ս․Գ․ Մեղրյանի խմբագրությամբ, Երևան, «Հայրապետ» հրատարակչություն, 2022, 608 էջ

Գարիկ Ավագյան, Տիգրան Դադունց, Հայկ Հովհաննիսյան, Տիգրան Մարկոսյան, Տիգրան Սահակյան, Փոլ Օմար

Սնանկության վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդhանուր խմբագրությամբ` ի․գ․թ․, դոցենտ Տ.Ա. Մարկոսյանի, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2022, 464 էջ։ |

Տիգրան Մարկոսյան, Տիգրան Դադունց

Ֆինանսական առողջացման վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդհանուր խմբագրությամբ՝ ի․գ․դ․, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2022, 104 էջ |

Տիգրան Խաչիկյան, Հովսեփ Բեդևյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Երվանդ Խունդկարյան, Վահե Հովհաննիսյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին | Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ

Տիգրան Մարկոսյան

Գրավով ապահովված պահանջները սնանկության վարույթում | Գիտագործական ձեռնարկ, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2021, 64 էջ |
 

Հոդված/Article

Տիգրան Մարկոսյան

Առանձին քաղաքացիական գործերը սնանկության վարույթում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 sp1, էջ 87-99 |

Տիգրան Մարկոսյան, Սաթիկ Ղիմոյան

Վարչական մարմինների հայեցողական լիազորությունների իրականացման նկատմամբ դատական վերահսկողության հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 57-69 |

Тигран Маркосян, Анаит Сантросян

Применение нормативных правовых актов органов Евразийского экономического союза в контексте законодательства Республики Армения | «Конкуренция и антимонопольное регулирование в ЕАЭС» специализированный журнал, №1, 2021, էջ 20-31 |

Տիգրան Մարկոսյան, Անահիտ Սանթրոսյան

Նորմատիվ իրավական ակտերի «հորիզոնական» աստիճանակարգության հիմնախնդիրները Հայաստանի սահմանադրաիրավական կարգավորումների համատեքստում | «Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի» գիտագործնական հանդես 1(5), Երևան, 2021, էջ 50-58 |

Տիգրան Մարկոսյան, Քրիստինե Ալեքսանյան

Ապրանքային նշանների օգտագործմամբ շփոթության առաջացումը մրցակցային իրավունքում | Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 95-108 էջեր |
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը