Վահե Վարուժանի Ռաֆայելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1993 - 1998 թթ․ ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ
1998 - 2001 թթ․ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, պետաիրավական բաժանմունքի առկա բաժնի ասպիրանտ:

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը և դրա կիրառումը ժամանակակից պետություններում», 2001թ., 001:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Իշխանությունների տարանջատում, պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում, ընտրական իրավունք, մարդու իրավունքներ, ծառայողական իրավունք։

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ մունիցիպալ իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1999 թ․ ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության իրավաբանական գլխավոր վարչության փաստաթղթերի տեսչության վարչության առաջատար մասնագետ
2000 թ. ապրիլի 13-19-ին ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ուսումնասիրությանը նվիրված Բուդապեշտի Սահմանադրական և օրենսդրական քաղաքականության ինստիտուտի կազմակերպած գիտական կոնֆերանս
2001 թ. ապրիլի 13-27-ը զեկույց Կիևում կազմակերպված «Մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական համակարգը. Ուկրաինայի փորձը» վերտառությամբ գիտական կոնֆերանսին
2001 - 2003 թթ․ ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության իրավաբանական գլխավոր վարչության հայցապահանջագրային վարչության գլխավոր մասնագետ
2003 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2005 - 2006 թթ. ՀՀ առողջապահության նախարարության «Առողջապահական ԾԻԳ» պետական հիմնարկի առողջապահության բնագավառի իրավական բարելավման խմբի ղեկավար:
2006 - 2008 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի խմբակցության իրավական հարցերով փորձագետ
2007 թ. «Տեղական մակարդակով ժողովրդավարության և ապակենտրոնացման մասին» տարեկան համաշխարհային զեկույցի մշակման ծրագիր որպես ՀՀ ազգային զեկույցի մասնագիտական խմբի ղեկավար:
2007 թ․ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի խորհրդական
2008 թ․ ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի խորհրդական:
2007 - 2010 թթ. ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ հայաստանյան ներկայացուցչությունների և ինչպես նաև ԱՄՆ զարգացման գործակալության մի շարք ծրագրերի խմբի ղեկավար և փորձագետ:
2008 - 2010 թթ․ ԱՄՆ ՄԶԳ հակակոռուպցիոն ծրագրի (CASALS) փորձագետ
2008 - 2010 թթ․ Հայաստանի ֆրանսիական համալսարան դասաախոս
2011 - 2013 թթ․ ՀՀ զինվորական դատախազության պետական շահերի պաշտպանության բաժնի դատախազ
2013 թ–ից առ այսօր ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության պետ։

Պարգևներ/կոչումներ
Արդարադատության 3-րդ դասի խորհրդական
ՀՀ գլխավոր դատախազության «Իրավակարգի ամրապնդման համար» մեդալ։

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն։

(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Վահե Վարուժանի Ռաֆայելյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Այվազյան Ն. Ա., Դանիելյան Գ. Բ., Ենգոյան Հ. Ա., Մուրադյան Ս. Վ., Մուղնեցյան Գ. Մ., Շաթիրյան Է. Է., Ռաֆաելյան Վ. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի, Երևանի պետ. համալս., Հայրապետ, 2015, 384 էջ |

Ն. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Ս. Վ. Մուրադյան, Գ. Ս. Մուղնեցյան, Է. Է. Շաթիրյան, Վ. Վ. Ռաֆայելյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
 

Հոդված/Article

Աշխեն Սողոմոնյան, Վահե Ռաֆայելյան, Լիլիա Հակոբյան

Ժողովրդավարությունը և ընտրությունները. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում | Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 272 էջ

Վ. Վ. Ռաֆայելյան

Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկությունները Երևան քաղաքում | Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008թ.),ԵՊՀ հրատարակչություն,Երևան,2008, 376 էջ, էջեր 224-239

Վահե Ռաֆայելյան

Իշխանությունների տարանջատման տեսության ձևավորման համառոտ պատմությունը | «Իրավագիտության հարցեր» Գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, Երևան, 2001թ., № 3 էջ 53-62

Ռաֆայելյան Վահե

Իշխանությունների տարանջատման մոդելը նախագահական հանրապետությունում | Իրավաքաղաքական արդի խնդիրներ (երիտասարդ գիտնականների աշխատանքներ), ՀՀ ԳԱԱ ՓԻԻ Նոյան Տապան հրատարակչություն, Երևան, 2001, 156 էջ, էջեր 78-92

Ռաֆայելյան Վ. Վ.

ՀՀ նախագահի և ՀՀ կառավարության փոխհարաբերությունները իշխանությունների տարանջատման համատեքստում | Հասարակագիտության արդի խնդիրներ (երիտասարդ գիտնականների զեկուցումներ), ՀՀ ԳԱԱ ՓԻԻ Նոյան Տապան հրատարակչություն, Երևան, 2000, 155 էջ, էջեր 111-117