Վահե Ռազմիկի Թադևոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996-2002 թթ. - Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
2000 թ -բակալավրի աստիճան,
2002 թ. -մագիստրոսի աստիճան
2002-2005 թթ. - Երևանի պետական համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտուրա,
2005 թ. - Ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու, « Տերահերցային ալիքների գրգռումը պարբերական կառուցվածքներում տարբերային հաճախության գեներման եղանակով», Երևանի պետական համալսարան:

Այլ կրթություն/մասնագիտական պատրաստվածություն
2006 –Վերապատրաստման դասընթացներ “ՍԻՆՈՓՍԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ընկերությունում,
2007 -Դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց, ԵՊՀ,
2017 – ԵՊՀ երիտասարդ դասախոսների զինվորական նախնական պատրաստություն։

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, Ռադոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,
2012 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, Ռադոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ամբիոն, դոցենտ,
2007 թ.-2016թ․, Ենթամիլիմետրային ալիքների ԳՀ լաբորատորիայի գիտաշխատող,
2010 թ.-2017թ, ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտական քարտուղար,
2005 թ.-2012թ․, Երևանի պետական համալսարան, ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայր և հեռահաղորդակցության ամբիոնի ասիստենտ

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ
Ենթամիլիմետրային ալիքների գեներացումը և տարածումը
Տերահերցային ալիքատարներ
Ֆոտոնային բյուրեղներ

Ակադեմիական դասընթացներ/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
“Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսություն հիմունքներ”, “Գիտափորձի ավտոմատացում”, “Անլար կապի հիմունքներ”, “Թվային ինտեգրալ սխեմաներ”:

Շնորհներ և պատվոգրեր
Երևանի պետական համալսարանի «Արծաթե մեդալ», 2019թ.

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. փոստ
vahetad@ysu.am

Վահե Ռազմիկի Թադևոսյան

Դոցենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ամբիոն
Դեկանի տեղակալ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
 
 

Հոդված/Article

А.С. Никогосян, Р.М. Мартиросян, А.А. Ахумян, А.Օ. Макарян, В.Р. Татевосян, Г.Н. Гольцман, С.В. Aнтипов

Влияние Поглощения На Эффективность Генерации Терагерцового Излучения В Металлическом Волноводе, Частично Заполненном Нелинейным Кристаллом LiNbO3, DAST Или ZnTe | Известия НАН РА. Физика (Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2019, т.54, №1, 128–137 էջ

А.S. Nikoghosyan, R.M. Martirosyan, A.A. Hakhoumian, A.H. Makaryan, V.R.Таdevosyan, G.N. Goltsman, S.V. Antipov

Effect of Absorption on The Efficiency of THz Radiation Generation in a Nonlinear Crystal Placed Into a Waveguide | Armenian Journal of Physics, 2018, vol. 11, issue 4, 257-262 էջ

Y. Avetisyan, R. Miroyan, V. Tadevosyan

Noncollinear THz generation by optical rectification in periodically poled lithium niobate crystals | International Conference on Microwave & THz Technologies and Wireless Communications (IRPhE’2018), 2018, TH-8 էջ

А.S. Nikoghosyan, R.M. Martirosyan, A.A. Hakhoumian, A.O. Makaryan, V.R. Таdevosyan, G.N. Goltsman, S.V. Antipov

Effect of attenuation on the efficiency of THz radiation generation in a nonlinear crystal integrated into a waveguide | International Conference on Microwave & THz Technologies and Wireless Communications (IRPhE’2018), 2018, TH-P-7 էջ

T. Yezekyan, A. Makaryan, V. Tadevosyan

Frequency conversion in the ferromagnet at low magnetic bias fields | International Conference on Microwave & THz Technologies and Wireless Communications (IRPhE’2018), 2018, MW_5 էջ
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը