Վարդան Արշալույսի Փիլիպոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1984 - 1987 թթ. Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Կազանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ՝ «Շոշափող շերտավորումների գեոդեզիկ արտապատկերումները», Կազանի պետական համալսարան, 1988թ.

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
1987 - 1991 թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Վերլուծական երկրաչափություն, Դիֆերենցիալ երկրաչափություն, Երկրաչափություններ հանրահաշիվների վրա, Աֆինական կապակցության տարածություններ, Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Շոշափող շերտավորումների գեոդեզիկ արտապատկերումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Վարդան Արշալույսի Փիլիպոսյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վարդան Փիլիպոսյան, Հակոբ Օհնիկյան, Վ. Ա. Փիլիպոսյան

Վերլուծական երկրաչափություն | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018 թ., 224 էջ |

Վ. Ա. Փիլիպոսյան

Վերլուծական երկրաչափության խնդիրների լուծումների ուղեցույց | Մեթոդական ուղեցույց, Երևան, 2016, 39 էջ |

Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Օհնիկյան

Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք (մաս II) | Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան , 2012.

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Վ. Ա. Բեգլարյան, Ն. Գ. Գալստյան, Ս. Հ. Դալալյան, Ս. Ս.Դավիդով, Լ. Ա. Մաթևոսյան, Յ. Մ. Մովսիսյան, Վ. Ա. Ներսիսյան, Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Հ. Օհնիկյան

Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009

Վ. Ա. Փիլիպոսյան

Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք (մաս I) | Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան 2006.
 

Հոդված/Article

Վ. Ա. Փիլիպոսյան

Դիֆերենցելի բազմաձևություններ | Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009.

Piliposyan V. A.

Connection on the space of linear elements | Algebra and Geometry Conference, 2007, Yerevan, Armenia

Piliposyan V. A.

Basic curves and its mapping in frame bundles | Algebra, Geometry and they applications. Volc3-4, 2004, p.80-85

Piliposyan V. A.

Geodesic class of tangent bundle with sinyektic metric | First Seminar on Geometry and Topology.2001.Tabriz-IRAN.p.140-141

Piliposyan V. A.

The mapping of basic curves in frame bundles | Abstracts 28-th annual Iranian mathematics conference, 1997 Tabriz university.p.95-96
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Piliposyan V.

Geodesic mapping of differentiable manifolds with torsion linear connection | Հայկական մաթեմատիկական միություն: 2016թ․, էջ 104, Հայաստան |