Վարսենիկ Կարենի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009-2013թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավր
2013-2015թթ․ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, կառավարման և գործարարության ամբիոն, մագիստրատուրա
2016-2020թթ․ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, կառավարման և գործարարության ամբիոն, ասպիրանտուրա, Տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2015-2017թթ․ Արդշինբանկ ՓԲԸ
2017-ից առ այսօր ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կազմակերպությունների սնանկություն
Ֆինանսական կայունություն
Ազգային տնտեսություն
Կազմակերպությունների տնտեսագիտություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն
Ռուսերեն
Անգլերեն

Էլ. փոստ
v.sargsyan@ysu.am

Վարսենիկ Կարենի Սարգսյան

Դասախոս | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ռուբեն Գևորգյան, Վարսենիկ Սարգսյան, Կարինե Ավետիսյան, Կարինե Մինասյան

Թվային փոխակերպումների զարգացման միտումները ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 92-101 |

Վարսենիկ Սարգսյան

Կազմակերպությունների սնանկացման հիմնահարցերը ճգնաժամային կառավարման դիտանկյունից | ԵՊՀ, Բանբեր համալսարանի.տնտեսագիտություն, 2021 (2), Էջ 57-65

Վարսենիկ Սարգսյան, Մ.Հովհաննիսյան, Գ.Մնացականյան

Ֆինանսական կայունության ախտորոշումն ու վերլուծությունը միկրոտնտեսական մակարդակում | ԵՊՀ, Բանբեր համալսարանի.տնտեսագիտություն, 2020 (2), Էջ 20-35

Վարսենիկ Սարգսյան, Գ.Մնացականյան, Վ.Տեփոյան

Ֆինանսական կայունության վրա ազդող գործոնների գնահատման մոդելը ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների օրինակով | «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, 2019 (1), Էջ 159-167 |

Վարսենիկ Սարգսյան, Գ.Մնացականյան, Վ.Տեփոյան

Սնանկության կանխարգելման հիմնահարցերը ֆինանսական կայունության համատեքստում | ԵՊՀ, Բանբեր համալսարանի. տնտեսագիտություն, 2019 (1), Էջ 50-62