Վիկտոր Կարոյի Օհանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1966 - 1971 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, ուսանող
1971 - 1974 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, հավանականությունների տեսության և մաթ. վիճակագրության ամբիոն, ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական: «Պատահական կետային պրոցեսներ հատողների վրա», 1979 թ., Ստեկլովի անվան մատեմատիկայի ինստիտուտ, Լենինգրադի մասնաճյուղ,
Դոկտորական: «Կոմբինատոր վալյուացիաներ ինտեգրալ և ստոխաստիկ երկրաչափությունում», 1998 թ., Սանկտ-Պետերբուրգի համալսարան, Սանկտ-Պետերբուրգ

Աշխատանքային փորձ
1974 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, հավանականությունների տեսության և մաթ. վիճակագրության ամբիոն,
1974 - 1984 թթ. ասիստենտ,
1984 - 2001 թթ. դոցենտ,
2001 թ-ից մինչ այժմ պրոֆեսոր,
1995 թ-ից մինչ այժմ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հրավիրված պրոֆեսոր,
1994 - 2010 թթ. առաջատար հետազոտող ՀՀ ԳԱԱ Մաթ. Ինստիտուտ
1979 (6 ամիս) և 1983 (6 ամիս) Մոսկվայի Պետական Համալսարանի ստաժոր,
1982 (4 ամիս) Յենայի Համալսարանի (ԳԴՀ), ստաժոր,
2005 (2 ամիս) Մոսկվայի Պետական Համալսարանի և Սանկտ-Պետերբուրգի Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Սանկտ-Պետերբուրգի մասնաճյուղ

Կարդացվող դասընթացներ
1. Հավանականությունների տեսություն,
2. Մաթեմատիկական Վիճակագրություն,
3. Ստոխաստիկ Երկրաչափություն,
4. Ինտեգրալ Երկրաչափություն,
5. Պատահական կետային պրոցեսներ,
6. Որակի վիճակագրական ստուգում,
7. Դիսկրետ Մաթեմատիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ստոխաստիկ և ինտեգրալ երկրաչափություն, Պատահական կետային պրոցեսներ, հավանականությունների տեսություն և մաթ. վիճակագրություն, Որակի վիճակագրական ստուգում, Ֆինանսական Մաթեմատիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Գլխավոր հետազոտող #AE1-2535-YE-03 դրամաշնորհի «Բազմաչափ բազմապատիկ նմուշային սխեմաների մշակումը արտադրության որակի կառավարման համար»,
1 դեկտեմբերի 2003 – 30 նոյեմբեր 2005;
2. Հետազոտող #CRDF12065 դրամաշնորհի «կոմբինատոր ինտեգրալ երկրաչափության Ստոխաստիկ հետևանքներ»,
1 հունվարի 2003 - 31 դեկտեմբերի 2004;
3. Հետազոտող SOROS դրամաշնորհի «կոմբինատոր ինտեգրալ երկրաչափության անալիտիկ հետևանքներ», 1994 - 1995

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1. 050 պաշտպանության խորհրդի անդամ;
2. ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի գիտական խորհրդի անդամ;
3. Հայաստանի Ազգային Ակադեմիայի Տեղեկագիր, Մաթեմատիկա, Գլխավոր խմբագրի տեղակալ:
4. SUTRA (Journal of Mathematical Science Education) ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ:
5. Ամերիկյան մաթեմատիկական միության անդամ;
6. «Mathematical Review» և «Zentrblatt fur Mathematik» ամսագրերի գրախոսող

victo@aua.am

Վիկտոր Կարոյի Օհանյան

Ամբիոնի վարիչ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Փիլիպոսյան, Վ. Աթաբեկյան, Մ. Մարտիրոսյան, Գ. Միքայելյան, Վ. Օհանյան, Տեփոյան Լ., Ս. Ռաֆայելյան

Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004

R. V. Ambartzumian, V. K. Ohanyan

Palm distributions in the analysis of homogeneous random line processes in the plane | Journal of Contemporary Math. Anal.(Armenian Academy of Sciences),vol.33,no.4,1998,pp.31-58

Ս. Մ. Նարիմանյան , Վ.Կ.Օհանյան

Հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան,1986, 63 էջ
 

Հոդված/Article

Վ․ Կ․ Օհանյան, Վ․ Հ․ Խալատյան

Կովարիոգրամի և հավասարաչափ և անկախ բաշխված երկու կետերի միջև հեռավորության բաշխման ֆունկցիայի միջև կապ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2022, հ. 56, #1, էջ 33-42 |

Վ․ Կ․ Օհանյան, Հ․ Զ․ Զոհրաբյան

Կորստի ֆունկցիաներ և անկման մեթոդ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2021, հ. 55, #1, էջ 29-35 |

V. Ohanyan, D. Martirosyan

Orientation-Dependent Chord Length Distribution Function for Right Prisms with Rectangular or Right Trapezoidal Bases | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences), 2020, N 55 (6), p. 344-355

Վ. Կ. Օհանյան, Գ. Լ. Ադամյան

Covariogram of a right parallelepiped (Ուղղանկյունանիստի կովարիոգրամը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 101-108 |

Ohanyan V. K., Bardakhchyan V. G., Simonyan A. R., Ulitina E. I.

Fuzzification of convex bodies in Rn | Программные системы и вычислительные методы, 2019, 2, стр. 1-10
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

V. Ohanyan

Covariograms and related concepts | X-я Юбилейная международная школа – семинар «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С. А. Айвазяна, 24-25.06.2021, с. 108-109, Армения

V. K. Ohanyan

Orientation-dependent distributions of cross-sections | Emil Artin International Conference , Dedicated to the 120th Anniversary. 2018, 104-105 pp.

V. Ohanyan

Covariogram of convex bodies and geometric probabilities | Dedicated to 90th Anniversary of SERGEY MERGELYAN. 2018, 61-62 pp.

Victor Ohanyan

Probabilistic characteristic of convex bodies depending on orientation | Actual Problems of Mathematical modelling and information technologies. 2016, p. 32-36 |

Victor Ohanyan

Distribution of random cross-sections of bodies | Armenian Mathematical Union, annual session. 2016, p. 95-96