Վիգեն Գրիգորի Բարխուդարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1968 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը

Գիտական աստիճան
Քիմ. գիտ. թեկնածու (02.02- Բարձրամոլեկուլային միացություններիքիմիա) - «Կարբինոլի և մետակրիլաթթվի հետ նրա սոպոլիմերների իդրոդինամիկական վարքը և լուսացրումը», 1972 թ., ԵՊՀ:
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր (Ա. 04.14, Ջերմաֆիզիկա և մոլեկուլային ֆիզիկա) - «Պոլիմերների տարածական կազմավորումը լուծույթներում: Մոլեկուլային անսամբլի ազդեցության էֆեկտները», 2000 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
2005 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
1982 - 2005 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
1977 - 1982 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ, ավագ գիտաշխատող
1976 - 1977 թթ. Պոլիմերների տոքսիկոլոգիայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1968 - 1976 թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ ՕՔԻ ինստիտուտի լաբորանտ, ասպիրանտ, կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա – ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրսի ուսանողներին, Մոլեկուլների կառուցվածքը և ֆիզիկական հատկությունները, Պոլիմերների ֆիզքիմիա - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 3 կուրսի ուսանողներին, Մակրոմոլեկուլների հետազոտման մեթոդներ - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 4 կուրսի ուսանողներին, Մակրոմոլեկուլները լուծույթներում - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1 կուրսի ուսանողներին

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտաքին գործոնների ազդեցության տակ մակրոմոլեկուլների կառուցվածքային փոփոխությունների հետազոտում: Մոլեկուլային մակարդակով պոլիմերների ծերացման հետազոտում: Միջավայրի ազդեցությունը միցելային համակարգերի մոլեկուլային բնութագրերի և ԴՆԹ-ի կառուցվածքի վրա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002 - 2005 թթ. CRDF #A-359
2003 - 2006 թթ. CRDF #A 092.2.

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի 038 «էլեկտրատեխնիկա» մասնագիտական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

vigen@ysu.am

Վիգեն Գրիգորի Բարխուդարյան

Պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Վ. Բարխուդարյան

Մոլեկուլների կառուցվածքը և հատկությունները | ԵՊՀ հրատ., 2019, 222 էջ

Վ. Բարխուդարյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Ուսումնական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար: Երկրորդ վերամշակված հրատարակություն: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, 332 էջ

В. Бархударян

Макромолекулярный ансамбль и пространственная организация макромолрекул | LAMBE RT, Academic Publishing, Germany, 201 стр., 2014

Վ. Բարխուդարյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Ուսումնական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան -2009, 328 էջ

Վ. Բարխուդարյան

Մակրոմոլեկուլները լուծույթներում | (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար) ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան -2007
 

Հոդված/Article

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Development of viscometric methods for studying the interaction of porphyrins with DNA | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2019, 20, pp. 1-6

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA. Part IV: Meso-tetra-(4N-allylpyridyl) porphyrin and its Cu-, Coand Zn-containing derivatives | Journal of Porphyrins and Phthalocyanines. 2018, 22, 1-8 pp.

V. G. Barkhudaryan, G. V. Ananyan

Influence of structural features of porphyrins on their ability to effect on DNA | International Conference On Nanomedicine And Nanobiotechnology:ICANON 2017. p. 1 |

Barkhudaryan V. G., Ananyan G. V.

Interaction of Meso-tetra-(4N-allylpyridyl) porphyrin and its Cu-, Co- and Zn- containing derivatives with DNA | Biological Journal of Armenia. 2017, 4 (69), 84-93 pp. |

Vigen G. Barlhudaryan, Gayane V. Ananyan

Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA. Part III: Meso-tetra-(3N-alylpyridyl) porphyrin and its Cu-, Co- and Zn- containing derivatives | Journal of Porphyrins and Phthalocyanines. 2017, 21, pp. 110-115
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Gayane V. Ananyan, Nelli H. Karapetyan, Vigen G. Barkhudaryan

Molecular alterations in DNA under UV-irradiation | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, p. 86

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

The effect of porphyrins configuration on the hydrodynamic behavior of DNA solutions | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, pp. 84-85

Vigen Barkhudaryan

Alterations of Molecular Characteristics of Polyethylene Under the Influence of External Effects | ICP 2017. 19-th International Conference on Polymer. p. 72 |

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Application of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA | Albany 2015.19th Conversation. 2016, p. 88

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Application of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2016, 34, p. 136 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը