Յուրի Ռուբենի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972–1975 ասպիրանտ, ՍՍՀՄ ԳԱ սոցիալ-տնտեսական պրոբլեմների ինստիտուտ, Լենինգրադ, Ռուսաստան
1966–1972 ուսանող, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
2000 Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր,
Թեմա. “Հանրահաշվական բազմացանցային վերապայմանավորիչներ վերջավոր տարրային մատրիցների համար”, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ, Երևան, 2000 մասնագիտություն`Ե.13.05 - մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ
1978 Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա. “Պարաբոլական հավասարումների լուծման վարիացիոն տարբերական մեթոդները”,
ՍՍՀՄ Սիբիրյան բաժանմունքի Հաշվողական Կենտրոն, Նովոսիբիրսկ, Ռուսաստան, 1978 մասնագիտություն` Ա.01.07 - հաշվողական մաթեմատիկա

Աշխատանքային փորձ
2021 – մ/այժմ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան
2007 – 2021 Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի վարիչ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2001 – 2007 Մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելավորման ամբիոնի վարիչ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1980 – 2001 Դոցենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1976 – 1980 Ասիստենտ, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
Գիտական կոչում. 1984 – դոցենտ, 2006 – պրոֆեսոր

Գիտական կոչում
1984 թ. դոցենտ
2006 թ. պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
- թվային մեթոդներ,
- հաշվողական գծային հանրահաշիվ,
- մատրիցային անալիզ,
- վերապայմանավորման մեթոդներ,
- մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծում,
- վերջավոր տարրերի մեթոդ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
- հաշվողական գծային հանրահաշիվ,
- վերապայմանավորման մեթոդներ,
- մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծում,
- վերջավոր տարրերի մեթոդ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
NW0 (Netherlands Organization for Scientific Research)
1993 No. 7.13.-016., 1996-1997 (Dutch-Russian Collaboration Program) No. 047.003.017
INTAS (International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the Independent States of the Former Soviet Union)
1995 No. 93-377, 1995-1998 No. 93-377ex

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2009 – մ/այժմ «Երևանի պետական համալսարինի գիտական տեղեկագիր. Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ» խմբագրական խորհրդի անդամ
2010 – 2018 Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 044 «Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն» մասնագիտական խորհրդի անդամ
2006 – 2007 Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 032 «Կառավարում, ավտոմատացման համակարգեր և էլեկտրոնիկա» մասնագիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
Երևանի պետական համալսարանի ոսկե մեդալ, 2009

Էլ. փոստ
yuri.hakopian@ysu.am

Յուրի Ռուբենի Հակոբյան

Դեկան | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Ю.Р.Акопян

Основы численных методов | Ереван, изд-во Российско-Армянского (Славянского) гос. ун-та, 2007

Ю.Р.Акопян

Թվային մեթոդներ, մաս 2 | Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ» հրատ., 2007

Yu.R. Hakobyan

Numerical Methods, part 2 | Textbook for university students) - Yerevan, ”VMV-PRINT” Publ., 2007 (in Armenian)

Yu.R. Hakobyan, A.S. Harutyunyan

Two-level preconditioners for serendipity finite element matrices | Numer. Linear Algebra Appl., v.13, No.10, 2006, 847-864

Yu.R. Hakobyan

Foundations of Numerical Methods, part 1 | Textbook for university students) - Yerevan, Russian-Armenian (Slavonic) University Publ., 2005 (in Russian)
 

Հոդված/Article

Յու․ Ռ․ Հակոբյան, Ա․ Հ․ Մանուկյան, Հ․ Վ․ Միքաելյան

Երեքանկյունագծային շեղասիմետրիկ մատրիցների Մուր-Պենրոուզի հակադարձումը․ I | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2023, հ. 57, # 1, էջ 1-8 |

Yu.R. Hakopian

Computing the Moore-Penrose Inverse for Bidiagonal Matrices | Mohyla Mathematical Journal, National University of Kyev-Mohyla Academy, Ukraine, v.2, 2019, 11-23

Յու. Ռ. Հակոբյան , Ս. Ս. Ալեքսանյան

Moore–Penrose inverse of bidiagonal matrices. IV (Երկանկյունագծային մատրիցների Մուր–Պենրոուզի հակադարձումը. IV) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #2, էջ 28-34 |

Յու. Ռ. Հակոբյան, Ս. Ս. Ալեքսանյան

Moore–Penrose inverse of bidiagonal matrices. III (Երկանկյունագծային մատրիցների Մուր–Պենրոուզի հակադարձումը. III) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 12-21 |

Յու. Ռ. Հակոբյան , Ս. Ս. Ալեքսանյան

Moore–Penrose inverse of bidiagonal matrices. II (Երկանկյունագծային մատրիցների Մուր–Պենրոուզի հակադարձումը. II) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 8-16 |
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  Տեսնել բոլորը