Զարուհի Համլետի Վարդապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի բաժին (բանասերի, ուսուցչի, թարգմանչի որակավորում)

Գիտական աստիճան
2006 թ-ին ՚Անգլերեն գործարար նամակագրության լեզվաոճական առանձնահատկություններըՙ, բանասիրական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր, ՀՀ ԲՈՀ

Մասնագիտական գործունեություն
2015 թ-ից ԵՊՀ անգլերեն լեզվի N2 ամբիոնի դոցենտ
2013 թ-ից Դոցենտի գիտական կոչում, ՀՀ ԲՈՀ-ի դիպլոմ
2007 թ-ից ԵՊՀ անգլերեն լեզվի N2 ամբիոնի ասիստենտ
1993 - 2007 թթ. ԵՊՀ անգլերեն լեզվի N2 ամբիոնի դասախոս
1993 թ-ին ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաներ
Ընդհանուր անգլերեն, գործավարություն անգլերեն լեզվով, քաղաքական անգլերեն, ակադեմիական գրագրություն

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Լեզվաոճաբանություն, գործարար հաղորդակցության և նամակագրության լեզվաոճական ուսումնասիրություն, գործարար բառապաշարի լեզվական վերլուծություն

Որակավորման բարձրացման դասընթացներ
2017 թ-ին Ազգային աշխարհագրական ուսումնասիրության, Գրափունջ ՍՊԸ-ի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, Երևան
2016 թ-ին ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական հնգամյա ծրագիրն ավարտելու վկայական
2016 թ-ին Փիրսոն հրատարակության, Մանմար ՍՊԸ-ի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, Երևան
2014 թ-ին Անգլերենի փորձառության միջազգային թեստ, փորձառության բարձր մակարդակը հավաստող վկայական
2012 թ-ին Քեմբրիջ համալսարանի հրատարակության, Մանմար ՍՊԸ-ի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, Երևան
2011 թ-ին Բրիտանական խորհրդի գործարար անգլերենի սեմինարի վկայական, Երևան
2011 թ-ին Քեմբրիջ համալսարանի հրատարակության, Մանմար ՍՊԸ-ի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, Երևան
2008 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, ԵՊՀ
2007 թ-ին Դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթացի հավաստագիր, ԵՊՀ
2007 թ-ին Օքսֆորդ համալսարանի հրատարակության դասընթացի վկայական, կազմակերպող` Օքսֆորդ դասավանդման ակադեմիա, Երևան
2003 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, ԵՊՀ
1998 թ-ին Կիրառական Բիոտեխնոլոգիայի ինստիտուտի համակարգչային օպերատորական դասընթացների վկայականներ, առաջին, երկրորդ մակարդակ
1995-1996 թթ. Ֆրանսերենի Ուսուցանման Կենտրոնի վկայագրություն, երկրորդ, երրորդ մակարդակ

Կոնֆերանսների մասնակցություն
2014 թ-ին Զեկուցում. ՚Խմբային աշխատանքի կազմակերպումը գործավարություն օտար լեզվով առարկայի դասաժամինՙ, Ինքնուրույն ուսուցման խթանումը միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ, կազմակերպող` ԱՄՆ դեսպանատուն, ԵՊՀ և ԱՈՒՀԱ, զեկուցման վկայագիր
1999 թ-ին Զեկուցում. ՚Անգլերեն գործնական նամակագրության ուսուցումը տնտեսագիտության ֆակուլտետումՙ, ԵՊՀ-ի 80-ամյակին նվիրված Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար գիտամեթոդական կոնֆերանս, ԵՊՀ
1997 թ-ին Զեկուցում. ՚Տնտեսագիտական խոսքային կարողությունների զարգացումը անգլերեն լեզվումՙ, Նշանագիտություն և լեզուների դասավանդում գիտաժողով, ԵՊՀ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ), գերմաներեն (բավարար)

Զարուհի Համլետի Վարդապետյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

M. R. Karapetyan, Z. H. Vartapetian, G. V. Hovhannisyan, A. H. Petrosyan

Building ESP Listening Skills: Political Leadership | Ուս. ձռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 106 էջ

Z. Vartapetian

Basics of Business Letter Writing in English | Yerevan, Yerevan State University Press, 2012

Զարուհի Վարդապետյան

Համոզում (դրդում) արտահայտող անգլերեն գործարար նամակների լեզվական առանձնահատկությունները | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 68-76
 

Հոդված/Article

Զարուհի Վարդապետյան

Հեռավար եղանակով ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2021, 1(30), էջ 164-172

Զարուհի Վարդապետյան

«Նոր Հայաստանի» կերպարը միջազգային մամուլում (ըստ իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունների) | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 1(26), էջ 117-127

Զարուհի Վարդապետյան

Անգլերեն հայտագիր դիվանագիտական փաստաթղթի իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունները | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2(23), էջ 186-193 |

Զարուհի Վարդապետյան

Անգլերեն ագրեման և հավատարմագիր դիվանագիտական փաստաթղթերի իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունները | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1/22, 150-156 էջ, Հայաստան

Զ.Վարդապետյան

Ոճական հատկանիշների ոճատարբերակիչ դերն անգլերեն գործարար նամակներում | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N18, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2015, էջ 99 - 107 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը