Զարուհի Ռուբենի Ազիզբեկյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2021 թ. Դոցենտի գիտական կոչում
2017 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսություն «Իսպանական հրաշապատում հեքիաթի ոճապատկերային համակարգը» թեմայով:
2011 - 2017 թթ. Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն:
2008 - 2010 թթ. Երևանի Պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (Մագիստրատուրա):
2004 - 2008 թթ. Երևանի Պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ):

Մասնագիտական գործունեություն
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
2010 թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2017 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2021թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ

Համակարգչային հմտություններ
MS Word, Excel, Access, Internet

Լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), ռուսերեն(գերազանց), անգլերեն (ազատ):

Զարուհի Ռուբենի Ազիզբեկյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Զարուհի Ազիզբեկյան

Հեքիաթի Ժանրակազմիչ Առանձնահատկությունները | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2020, 1(658), 275-285 էջ

Զարուհի Ազիզբեկյան

Հեքիաթի դերը օտար լեզուների դասավանդման մեջ | «Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար», 2020, թիվ 9 (18), էջ 20-33

Զարուհի Ազիզբեկյան

Իսպանական Հրաշապատում Հեքիաթներում Համեմատությունների Փոխակերպման Որոշ Սկզբունքների Շուրջ | Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2(25), 21-32 էջ

Բաղդասարյան Հ. Գ., Ազիզբեկյան Զ. Ռ.

Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 3, էջ 199-211 |

Զարուհի Ազիզբեկյան

Համեմատությունը իսպանական հրաշապատում հեքիաթի գեղարվեստական համակարգում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3/21, 24-36 էջ, Հայաստան |