Ժենյա Վաղինակի Յավրոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
1989 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (կենսաքիմիա 03.00.04) ԽՍՀՄ ԲՈՀ Առնետի լյարդի կորիզային կառուցվածքների լիպիդային կազմը և փոխանակությունը հիդրոկորտիզոնի ազդեցության ներքո
2008 թ. դոցենտ (գիտական կոչում), ՀՀ ԲՈՀ

Աշխատանքային փորձ
1976 - 1977 թթ. Ավագ լաբորանտ ՀԽՍՀ ԳԱ Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ
1977 - 1981 թթ. Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
1981 - 1987 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
1987 - 2005 թթ. Ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
2005 - 2008 թթ. Ասիստենտ և համատեղությամբ ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
2008 թ-ից առ այսօր Դոցենտ և համատեղությամբ ավագ գիտաշխատող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին

Կարդացվող դասընթացներ
Կեսաբանության դասավանդման մեթոդիկա
Հորմոնալ կարգավորման մեխանիզմները
Մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա (գործնական)
Կենսաֆիզիկայի արդիական հիմնախնդիրները
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ
Ժամանակակից հետազոտման մեթոդները կենսաֆիզիկայում (լաբորատոր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոլեկուլային կենսաբանություն, մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա, հակաուռուցքային դեղերի ազդեցության մոլեկուլային մեխանիզմերը, բջջային ազդանշանում, հորմոնալ կարգավորման մոլեկուլային մեխանիզմերը:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

zhyavroyan@ysu.am

Ժենյա Վաղինակի Յավրոյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գևորգյան Է.Ս., Յավրոյան Ժ.Վ.

Սննդամթերքի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ-Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2007, 112 էջ
 

Հոդված/Article

Zh. Yavroyan, A. Hovhannisyan, N. Hakobyan,

Changes in Malondialdehyde Levels in Female Rats Brain, Kidney And Liver Cells after the Separate And Joint Action of Cisplatin And Steroids | «Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2021, թիվ 73 (1), էջ 17-25

Zh. Yavroyan, N. Hakobyan, A. Hovhannisyan, E. Sargsyan, E. Gevorgyan

Alterations of Rat Brain Chromatin Phospholipids Content Under the Separate And Joint Action of Cisplatin And Estradiol | «Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2020, թիվ 72 (3), էջ 16-23

N. Hakobyan, Zh. Yavroyan, A. Hovhannisyan, E. Sargsyan, E. Gevorgyan

Cisplatin And Estradiol Separate And Joint Action on Phospholipids Content of Chromatin Preparation from Rat Kidney Cells | «Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2020, թիվ 72 (4), էջ 18-20

Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, G. A. Avagyan, E. G. Sargsyan, E. S. Gevorgyan

Cisplatin and estradiol separate and joint in vivo action on rat liver nuclear phospholipids content | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 71 (1), 39-44 |

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

Cisplatin IN VIVO action on lipid content in nuclear matrix from rat brain cells | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2018, 3(70), էջ 33-37 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Zhenya V.Yavroyan, Nune R. Hakobyan, Agapi G. Hovhannisyan, Emil S. Gevorgyan

Antioxidant Enzyme Catalase Activity of Rat Kidney Cells Nuclear Fraction After the Cisplatin and Estradiol Separate and Joint Action | Albany 2019:The 20th Conversation. Journal of Biomolecilar Structure and Dynamics. 1 p.

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Agapi G. Hovhannisyan, Emil S. Gevorgyan

Cisplatin and Estradiol Joint Action on Quantities of Rat Brain Chromatin Phospholipids | Albany 2019:The 20th Conversation. 1 p.

Hakobyan N. R., Yavroyan Zh. V., Gevorgyan E. S.

The sensitivity of choline inclusive lipids of rat brain and kidney chromatin to cisplatin in vivo action | 7th European Workshop on Lipid Mediators. 2018, 84

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Emil Gevorgyan

Changes in polyphosphoinositides content in nuclear fraction of rat liver and thymus cells after the action of cisplatin | Nuclear structure and dynamics. 2017, p. P-052 |

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Emil Gevorgyan

Alterations In Sphingomyelin:Phosphatidylcholine Ratio In Chromatin Preparations From Rat Liver And Thymus Cells After The Cisplatin In Vivo Action | ICSB INTERNATIONAL CONFERENCE SMART BIO. 2017, p. 37 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը