ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա երկրաբանություն և աշխարհագրություն  2023, հատոր 57, № 1
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2023, հատոր 57, № 1

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն  2023, հատոր 57, № 1
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2023, հատոր 57, № 1

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա  2023, հատոր 57, № 1
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2023, հատոր 57, № 1

Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ