ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1979 #3 (142)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1979 #3 (142)

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1979 #2 (141)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1979 #2 (141)

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1979#1 (140)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1979#1 (140)

Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ