Ծրագրեր

ԱՌԱՋԻԿԱ 5 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ԵՊՀ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՂԵԿԱՎԱՐԵԼՈՒ Է ԷԴԳԱՐ ՉԱԽՈՅԱՆԸ. ԿԱՅԱՑԱՎ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 6-ՐԴ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ

2023-11-28 18:28:05

2023 թ. նոյեմբերի 24-ին Չարենցի անվան դահլիճում տեղի ունեցավ ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության 6-րդ հերթական համաժողովը:

Արհբյուրոներ
Ֆակուլտետներ
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոյի նախագահ
Մարգարյան Ալեքսան

Անձնական տեղեկություն

Ծննդյան թիվ-31. 08.1970թ.

Ծննդյան վայր- ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան

Կրթություն

1987-1992թթ- ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ/գերազանցության դիպլոմով/

1997-1999թթ.-ՀՀ զինված ուժեր /սպա/,

2013 թվականից ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

1992 – Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջ, լաբորանտ

1994 – ֆիզիկական էլեկտրոնիկայի ամբիոնի ասիստենտ

1996 – ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս

2002 – դեկանի տեղակալ

2007 – տնօրենի օգնական

2011-ից  Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչ

Հասարակական գործունեություն

2011թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն/բառարանով/

Համակարգչային հմտություններ

Windows, Word, Exel, Acses

Ընտանեկան դրություն  

Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա

Կոնտակտներ

Էլ.հասցե՝ sci_ib@ysu.am

Անդամներ՝

 • Թումանյան Լուսինե - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Գուլակյան Գեղամ
 • Չիրախչյան Դոնարա
 • Եգանյան Վարդիշաղ
Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ

Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի արհբյուրոյի նախագահ
Հովհաննիսյան Մերի

Ծննդյան թիվ

1985, սեպտեմբեր, 27

Ծննդյանվայր

Հայաստանի Հանրապետություն, Արմավիրի մարզ, գ. Ալաշկերտ

Կրթություն

2012 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն

2008-2011 թթ. հայցորդ Երևանի պետական համալսարանում

2006-2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)

2002-2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)

1992-2002 թթ. միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ

2008-2011 թթ. կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում

2008 -2017 թթ. ՀԲԸՄ Հայկական վիրտուալ համալսարանի Հայոց լեզվի (Արևելահայերեն) դասընթացի համահեղինակ, Արևելահայերեն, Արևմտահայերեն, Հայոց պատմություն և մյուս դասընթացների Որակի հավաստման խմբի անդամ

2008 թ. սեպտեմբերից դասախոս Երևանի պետական համալսարանում

2012-2017 թթ.  կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետազոտական կենտրոնում

2016-2017 թթ. «Սովորենք հայերեն» դասընթացի պատասխանատու «Սփյուռք» ամառային դպրոց» ծրագրի շրջանակներում

2016 թվականից խմբագիր ԵՊՀ հրատարակչությունում

2017 թ. հոկտեմբերից կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում

2018 թ. փետրվարից դասախոս, ասիստենտ ԵՊՀ մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնում

Հասարակական գործունեություն

2018 թ. փետրվարից ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Գիտական գործունեություն

Հեղինակ է մեկ տասնյակից ավելի գիտական հոդվածների: Մասնակցել է միջազգային և հանրակրթական մի շարք գիտաժողովների: Մասնագիտական հետազոտությունների շրջանակը ընդգրկում է հայոց լեզվին և հայոց լեզվի ուսուցմանը վերաբերող տարբեր հարցեր: Զբաղվում է նաև լեզվաոճական ուսումնասիրություններով, հայոց  լեզվի ուսուցման ծրագրերով, գիտական և ուսումնական նյութերի մշակման ու խմբագրման աշխատանքներով: 

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 10-96, Էլ.հասցե՝ mary.hovhannisyan@gmail.com

Անդամներ՝

 • Մինասյան Նելլի - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Գրիգորյան Սարգիս
Ֆարմացիայի ինստիտուտ

Ֆարմացիայի ինստիտուտի արհբյուրոյի նախագահ
Ափոյան Սվետլանա

Անձնական տեղեկություն

Ծննդյան թիվ-25.04.1957թ.

Ծննդյան վայր- ՀՀ, ք. Երևան

Գիտ. Աստիճան- Քիմիական գիտությունների թեկնածու

Կրթություն

Բարձրագույն, 1979թ ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի կենսաֆիզիկա բաժինը

Աշխատանքային փորձ

2016թ-ից մինչ այժմ - ԵՊՀ  ֆարմացիայի ինստիտուտում ասիստենտ

2011թ- ԵՊՀ ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ

1990թ - ԵՊՀ ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի գիտաշխատող

1980թ - ԵՊՀ ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ

Հասարակական գործունեություն

2017թ. փետրվարից մինչ օրս ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Կարդացվող դասընթացներ

Մոլեկուլային կենսաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

 1. Շրջված միցելային համակարգերում ակրիլաթթվի պոլիմերման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը:
 2. Տարբեր էներգետիկ աղբյուրներով ճառագայթված ջրի ուսումնասիրությունը:
 3. Դեղաբույսերի էքստրակտներում քլորոֆիլի, կարոտինոիդների և ֆլավոնոիդների ուսումնասիրությունը:

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 34-24 Էլ.հասցե՝ svapoyan@ysu.am

Անդամներ՝  

 • Ադամյան Էլվիրա - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Սողոմոնյան Դիանա 
 • Հովհաննիսյան Լուսինե 
Ֆիզիկայի ինստիտուտ

ֆիզիկայի ինստիտուտի արհբյուրոյի նախագահ
Կարապետյան Էմիլյա

Ծննդյան թիվ
17.01.1956թ.

Կրթություն (սկսած ԲՈւՀ-ից)
Բարձրագույն, ԵՊՀ Վ. Համբարձումյանի անվանընդհանուր ֆիզիկայի աստղաֆիզիկայի ամբիոն

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, ասիստենտ
Թեկնածուական- <<Գերմանուշակագույն ավելցուկով գալակտիկաների սպեկտրալ և ձևաբանական ուսումնասիրությունը>>ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի Վ.Համբարձումյանի անվան աստղադիտարան

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Հասարակական գործունեություն
ֆիզիկայի ինստիտուտի արհբյուրոյի նախագահ,
ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտ.խորհրդի անդամ,
ֆիզիկայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի անդամ,
(ArAS) Հայկական աստղագիտական միության անդամ,
IAU(1988, 2013) IAO (2006, 2007, 2013)

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Թեմա՝ «Գերմանուշակագույն ավելցուկով գալակտիկաների հայտնաբերում, սպեկտրալ, ձևաբանական և վիճակագրական ուսումնասիրություն»:

Կարդացվող դասընթացներ
Աստղագիտություն, Բարձր էներգիաների աստղաֆիզիկա, Արտագալակտիկ աստղագիտություն, Սպեկտրների մշակման մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Գերմանուշակագույն ավելցուկով գալակտիկաների ֆիզիկա

Գիտական աշխատանքի ցանկ

 • Каzarian М.А., Каrapetian E.L., Аstrophysics, 56, №2, 2013.
 • М.А.Казарян, Э.Л.Карапетян, В.Ж.Адибекян, Астрофизика, 50, 507-519, 2007.
 •  М.А.Казарян, Э.Л.Карапетян, Астрофизика, 49, 11, 2007.
 • Э.Л.Карапетян, Астрофизика, т.49 с.351–358, 2006
 • М.А.Казарян, Э.Л.Карапетян, Астрофизика, 47, 79-87, 2004.
 • М.А.Казарян, Э.Л.Карапетян, Астрофизика, 45, 559-567, 2002.
 • М.А.Казарян, Э.Л.Карапетян, Астрофизика, 41, 175-185, 1998.
 •  М.А.Казарян, Э.Л.Карапетян, Астрофизика,  38 ,237 -243, 1995
 •  М.А.Казарян, Э.Л.Карапетян, В.С.Тамазян, Астрофизика, 31 2,  219- 223 1989,
 • М.А.Казарян, Э.Л.Карапетян, В.С.Тамазян, Астрон. Цирк. № 1154 стр.6 – 8,1981

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 23-43, Էլ.հասցե - e.karapetyan@ysu.am

Անդամներ՝  

 • Ղազարյան Լուսինե - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Աբրահամյան Տիգրան
 • Մնացականյան Թամարա
 • Գագինյան Սուսաննա
 • Հախվերդյան Նայիրա 
 • Մկոյան Գոհար
 • Վարդանյան Նունե
 • Նավոյան Վարազդատ 
 • Սեմերջյան Բաբկեն
 • Թադևոսյան Վահե
 • Սայունց Արտակ 
Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն

Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի արհբյուրոյի նախագահ
Կարապետյան Լիլիթ

Անձնական տեղեկություն

Ծննդյան թիվ- 07.06.1983

Ծննդյան վայրը- ՀՀ, ք. Երևան

Կրթություն

2000-2004թթ ԵՊՀ Ռոմանոգերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու և գրականություն, բակալավրիատ:

2009-2011թթ. ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Եվրոպագիտության մագիստրանտ

Աշխատանքային փորձ

2007-2008թթ.  ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտության ամբիոնի գործավար:

2008թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի §Եվրոպական ուսումնասիրություններ¦ մագիստրոսական ծրագրի համակարգող:

Հասարակական գործունեություն

2013թ-ից մինչ  օրս ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի արհբյուրոյի  նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Գիտական աշխատանք

Հայկական պատմամշակութային ժառանգության արժեքները արտերկրում

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն /գերազանց/, գերմաներեն /լավ/

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 12-28, Էլ.հասցե՝ lilikarapetyan@gmail.com

Անդամներ՝

 • Գևորգյան Քրիստինե - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Ալեքսանյան Արուսյակ

 

Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն

Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնի արհբյուրոյի նախագահ
Ավետիսյան Մերի

Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)

1991 - 1996 թթ. բարձրագույն, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, կենսաբանության և քիմիայի ֆակուլտետ
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան

Թեկնածուական «Հայաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման համեմատական վերլուծություն», 2013, ԺԳ.00.01 մասնագիտական խորհուրդ, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ 

1997 - 1998 թթ. ք. Երևան «Բարիկ Ա» միջնակարգ մասնավոր քոլեջի կենսաբանության ուսուցչուհի
1998 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռեկտորատի գործավար
2003 - 2007 թթ. ասպիրանտ, ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոն
2006 - 2013 թթ ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2014 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ

Հասարակական գործունեություն

2017թ. Սեպտեմբերից մինչ օրս ԵՊՀ Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական անդամակցություն

«Կրթության զարգացում՚» ՀԿ-ի անդամ

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Կարդացվող դասընթացներ

Ընդհանուր մանկավարժություն

Մանկավարժության ներածություն
Համեմատական մանկավարժություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Մանկավարժության տեսություն
Կրթության կառավարում
Հայաստանի և այլ երկրների կրթության համակարգերի կառավարման համեմատություն

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կոնտակտներ

Ներքին հեռաքոս՝ 76-16, էլ.հասցե՝ mavetisyan@ysu.am

 Անդամներ՝

 • Հայրապետյան Լուսինե - արհբյուրոյի քարտողար
 • Բաղդասարյան Վիկտորիա
ՏՏԿՀ կենտրոն

ՏՏԿՀ կենտրոնի արհբյուրոյի նախագահ
Սողոմոնյան Ժաննա

Կրթություն

1958–1968 թթ. Երևան քաղաքի թիվ 13 միջ. դպրոց, ոսկե մեդալ

1968–1973 թթ. ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Մասնագիտական փորձ

1973-1998թթ.–ԵՊՀ  հաշվողական կենտրոն, ինժեներ ծրագրորդ

1998-2007թթ.–ԵՊՀ համակարգչային կենտրոն, խմբի ղեկավար

2007թ-ից մինչ  օրս ԵՊՀ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթա­կան և հետա­զոտական կենտրոնի ուսումնական գործընթացի ապա­հովման բաժնում, ավագ ծրագրորդ, ՏՏԿՀԿ Տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնում՝ դասախոս

Հասարակական գործունեություն

2014թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթա­կան և հետա­զոտական կենտրոնի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն (բառարանով)

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 10-52, Էլ.հասցե՝ janna@ysu.am

Անդամներ՝

 • Պետրոսյան Ելենա արհբյուրոյի քարտուղար
 • Խաչատրյան Մանիկ
Քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոն

Քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի արհբյուրոյի նախագահ
Մարկարյան Իրինա

Անձնական տեղեկություն

Ծննդյան թիվ - 15.09.2000 թ.
Ծննդյան վայր - ՀՀ, ք. Աբովյան

Կրթություն

2014-2018 թթ. Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջ
2018-2022 թթ. Երևանի Պետական համալսարանի Հոգեբանության և փիլիսոփայության ֆակուլտետ(բակալավրիատ)
2022-2023 թթ. Երևանի Պետական համալսարանի «Ընտանիքի հոգեբանություն» մագիստրատուրա

Աշխատանքային փորձ

2023 թ-ից ԵՊՀ քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարչարարության մասնագետ 

Հասարակական գործունեություն

2023 թ-ից ԵՊՀ քաղաքացիական պաշտպանության  ամբիոնի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կոնտակտներ

Հեռախոս՝ 87-51, Էլ.հասցե՝ irina.markaryan@ysu.am

Անդամներ՝  

 • Ենգոյան Լիլիթ - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Քամալյան Սամվել
Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի համահամալսարանական ամբիոն

Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի համահամալսարանական ամբիոնի արհբյուրոյի նախագահ
Կարապետյան Դավիթ

Անձնական տեղեկություն

Ծննդյան թիվ-1963թ.

Ծննդյան վայրը- ՀՀ, ք. Երևան բանվորի ընտանիքում:

Կրթություն

1971-1981թթ. Երևան քաղաքի թիվ 117 միջ. դպրոց

1973-1989թթ. Պատանի բռնցքամարտի դպրոց

1985-1989թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական համալսարանի մարզչական ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ

1989-1990թթ. Միյասնիկյան շրջանի թիվ 2 մարզադպրոցի բռնցքամարտի ավագ մարզիչ

1990-1991թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի ամբիոնի դասախոս

1991թ-ից միչ օրս ԵՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի ամբիոնի դասախոս

Հասարակական գործունեություն

1993թ-ից միչ օրս ԵՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Մրցանակներ

1973-1979թթ. Պատանի բռնցքամարտի դպրոցի մրցույթների բազմակի հաղթող

1979թ. Երևան քաղաքի բռնցքամարտի առաջնության 63,5 կգ  քաշային կարգի հաղթող

1981թ. Հանրապետության մեծահասակների բռնցքամարտի առաջնության 71 կգ քաշային կարգում երկրորդ մրցանակակիր

1985թ. Հանրապետության մեծահասակների բռնցքամարտի առաջնության 71 կգ քաշային կարգում երկրորդ մրցանակակիր

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն /ազատ/, անգլերեն /բառարանով/

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 87-61, Էլ.հասցե՝ davit.karapetyan63@gmail.com

Անդամներ՝

 • Հարությունյան Արարատ - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Թադևոսյան Համայակ 
Գրադարան

Գրադարանի արհբյուրոյի նախագահ
Ջահուկյան Նարինե

Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզու և գրականություն

Աշխատանքային փորձ 
1986 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ-ի Գրատարանում՝ որպես գլխավոր գրադարանավարուհի

Հասարակական գործունեություն

2008 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ գրադարանի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 12-06, Էլ.հասցե՝ jahukyan1958@gmail.com

Անդամներ՝  

 • Սարգսյան Արմենուհի - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Խալաթյան Աննա
 • Հայրապետյան Հասմիկ
 • Մկոյան Հռիփսիկ 
 • Շահբազյան Մերի
Կենտրոնական վարչական մաս

Կենտրոնական վարչական մասի արհբյուրոյի նախագահ
Գալստյան Էդվարդ

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ , Էլ.հասցե՝ eduard.galstyan@ysu.am

Անդամներ՝

 • Խաչատրյան Գոհար - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Սահակյան Ամալյա
 • Մանվելյան Նիկոլայ
 • Հովհաննիսյան Լուսինե
 • Խաչատրյան Սրբուհի
 • Սարգսյան Լաուրա
 • Գևորգյան Ալինա
 • Ավետիսյան Անի
Հաշվապահություն

Հաշվապահության արհբյուրոյի նախագահ
Ղազարյան Մարիամ

Անձնական տեղեկություն

Ծննդյան թիվ - 05.02.1968 թ.

Կրթություն

1975-1985 թթ. ք. Երևանի թիվ 165 միջնակարգ դպրոց

1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ

1990 թ.-ից մինչ օրս ԵՊՀ հաշվապահության գործավար

Հասարակական գործունեություն

2020 թ.-ից ԵՊՀ հաշվապահության արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 11-60, Էլ.հասցե՝ marineghazaryan@ysu.am

Անդամներ՝

 • Վիրաբյան Աննա - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Խաչատրյան Գայանե 
Տնտեսական մաս

Տնտեսական մասի արհբյուրոյի նախագահ
Խաչատրյան Մասիս

Անձնական տեղեկություն

Ծննդյան թիվ-15. 03.1953թ.

Ծննդյան վայրը- ՀՀ, Սյունիքի մարզի Վահատուր գյուղում:

Կրթություն

1960-1968 թթ. Վահատուր գյուղի 8-ամյա դպրոց

1969-1973 թթ Քաջարանի շինարարական տեխնիկում

Աշխատանքային փորձ

1975-1976թթ. Քաջարանի բաց հանքում մասնագետ

1976-1984 թթ, տեղսարքավորումների գործարանում հղկման մասնագետ

1984թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ պարետ

Հասարակական գործունեություն

1993թ-ից մինչ օրս Տնտեսական մասի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Պարգևներ

2004թ. ԵՊՀ 85-ամյակին արծաթե հուշամեդալ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն /բառարանով/

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 10-36, Էլ.հասցե՝ h.n.khachatryanner@mail.ru

Անդամներ՝

 • Ավետիսյան Արտյոմ - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Ենգիդունյան Վահան
 • Սրապյան Վաչագան
 • Մալխասյան Արտակ
 • Սարգսյան Արմեն